Home Quốc Tế Kinh Thánh Được Viết Sớm Hơn Kết Quả Nghiên Cứu Hiện Tại?

Kinh Thánh Được Viết Sớm Hơn Kết Quả Nghiên Cứu Hiện Tại?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bằng cách giải mã dòng chữ trên một mảnh gốm 3.000 năm tuổi , một giáo sư Do-Thái đã kết luận rằng các phần của Kinh thánh đã được viết hàng trăm năm trước thời điểm mà họ nghĩ.

Các mảnh vỡ đồ gốm được phát hiện trong một cuộc khai quật tại Khirbet Qeiyafa gần thung lũng Elah, Do Thái – khoảng 18 dặm về phía tây Jerusalem. Phương pháp đồng vị phóng xạ carbon cho thấy kết quả nó thuộc thế kỷ 10 trước Công nguyên, khiến cho mảnh vỡ nầy có niên đại trước 1.000 năm so với những cuộn được tìm thấy tại Biển Chết.

Giáo sư Gershon Galil của Đại học Haifa đã giải mã các văn bản cổ dựa trên cơ sở giải thích về việc sử dụng động từ và nội dung cụ thể cho các ngôn ngữ Do Thái. Nó là “một công bố xã hội, liên quan đến nô lệ, góa phụ và trẻ mồ côi,” Galil giải thích khi tuyên bố trong trường Đại học.

Dòng chữ là mẩu văn bản sớm nhất tiếng Do Thái đã được tìm thấy, nó mâu thuẫn với những nghiên cứu về Kinh thánh hiện hành; trước khi có khám phá nầy, nhiều người vẫn không tin rằng Kinh thánh hay những phần trong đó được viết từ rất sớm. Theo tờ báo Haaretz của Do Thái, giả thuyết hiện tại cho rằng Kinh Thánh không thể nào được viết trước thế kỷ thứ 6 TCN, bởi vì chữ viết Do Thái không tồn tại cho đến khi đó.

Bản dịch tiếng Anh của các văn bản giải mã từ các mảnh gốm:

1′ you shall not do it, but worship the Lord.

2′ Judge the slave and the widow / Judge the orphan

3′ and the stranger. Plead for the infant / plead for the poor and

4′ the widow. Rehabilitate the poor at the hands of the king.

5′ Protect the poor and the slave / support the stranger.

(Nguồn Foxnews)

Bình Luận:

You may also like