Browsing: giáo dục

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Nhằm đáp ứng nhu cầu của tôi con Chúa trong tỉnh Đồng Tháp, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp kết hợp với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục của Tổng Liên Hội tổ chức chương trình bồi dưỡng mục vụ cho quí tôi con Chúa trong tỉnh.

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Trong tập sách nhỏ về giáo dục gia đình của Bộ Phát triển Cộng đồng và Thể thao (Ministry of Community Development and Sports) do Singapore phát hành có tựa đề “Family Values” (Những giá trị gia đình), tác giả đã nêu ra năm giá trị cốt lõi của gia đình mà chính phủ Singapore muốn công dân nước họ phải hướng đến, đó là: Tình yêu, sự chăm sóc và  quan tâm (Love, Care and Concerns) Tôn trọng nhau, (Mutual Respect) Trách nhiệm hiếu kính, (Filial Responsibility) Sự cam kết (Commitment) và Truyền thông (Communication). Khi đọc tập sách này, tôi liên tưởng đến những giá trị mà Cơ Đốc nhân phải giáo dục cho con em trong gia đình và tự hỏi Cơ Đốc nhân phải giáo dục những giá trị cốt lõi nào cho con cái trong gia đình?

Giới Thiệu Media
0

bayngonnuiHoiThanh.Com – Cơ đốc nhân cần phải chinh phục một đất nước qua 7 trụ cột (7 ngọn núi): 1. Gia đình 2. Hội Thánh (Tôn giáo)  3. Trường học – Hệ Thống Giáo dục  4. Chính quyền – hệ thống chính trị 5. Truyền thông  6. Nghệ thuật, giải trí và thể thao 7. Thương mại.
Dưỡng Linh
0

pray2010_0“Phước cho dân tộc nào có Đức Chúa Trời Làm Chủ”

Thi Thiên 33 : 12

Từ ngày 01 đến ngày 7 tháng Một, 2010

Kính gửi  tất cả những cơ đốc nhân đang trăn trở cho quê hương Việt Nam dấu yêu