Home Tin Lành Tỉnh Thức

Tỉnh Thức

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong thời gian chúng ta được biết liên tiếp 2 trận động đất tại Đảo Sumatra đã xảy ra vào thứ Tư ngày 30 tháng 9 với cường độ 7.6 tại thành phố Padang và thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2009 với cường độ 6.8 tại thành phố Bengkuku. Con số tử vong lên đến hơn 1000 người và hơn 3000 người bị mất tích.

Cũng trong tuần qua, song song với trận động đất là bão Parma đã thổi qua biển Philipine, Campuchia, Lào và Việt-Nam đã gây tử vong hơn 400 người và cả ngàn người chịu cảnh màn trời chiếu đất. Tuy nhiên chúng ta cũng không quên trận bão Katrina vừa xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ vào năm 2005 với con số tử vong lên đến hơn 2280 người và số thiệt hại tính đến năm 2009 là 143.4 tỉ (USD).

Thế giới đang ở trong tình trạng báo động về thiên tai xảy ra liên tục ở thế kỷ 21, chứ không như ở thế kỷ 20 cứ vài mươi năm thì mới xảy ra.

Hãy trở về với Kinh-Thánh để thấy sự ứng nghiệm các lời tiên tri của Chúa. Đây là lời phán của Chúa Giê-xu khi Ngài còn tại thế và các môn đồ hỏi Ngài về sự tái lâm của Ngài.

Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng:

Các con hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh Ta mà đến, và xưng họ là Đấng Cứu Tinh. Các con đừng theo họ. Lại khi các con nghe nói về giặc giã loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán với họ rằng: Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ, có những điềm lạ kinh-khiếp và dấu lớn ở trên trời… Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao, còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi động kinh khiếp và sóng đào. Người ta đang trông đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế-lực trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người (Chúa Giê-xu) dùng đại quyền đại-vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các con gần tới. Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả biết trái, khi nó mới nứt lộc, các con thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã đến gần. Cũng vậy, khi các con thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật Ta nói cùng các con, thế hệ nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song Lời Ta nói sẽ không qua đâu.

Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì  sự ăn uống quá độ, sự  say sưa và  sự lo lắng đời này làm cho lòng các con mê  mẩn chăng, và e ngày  ấy đến thình lình trên các con như  lưới bủa. Vì ngày  đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các con được tránh khỏi các tai nạn sẽ  xảy ra, và đứng trước mặt Ta ( Chúa Giê-xu)”

Đó là lời phán dạy của Ngài. Nhưng tiếc thay nhiều người không muốn nghe và không màng tới. Nhưng sứ đồ Peter đã khuyên bảo trong II Peter 3: 1-18 “Hỡi kẻ rất yêu dấu … trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của nình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vậy vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu Sáng-thế …

Hỡi kẻ rất yêu dấu chớ quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày * . Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm**. Bấy gìờ các từng trời sẽ có tiếng vang ầm rồi qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu-tán, cùng mọi công trình trên đất đều sẽ bị đốt cháy cả … Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em … Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê-hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Hãy tấn tới trong Ân-điển và trong sự thông-biết  Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.

Vậy sứ đồ Peter đã khuyên chúng ta hãy tỉnh thức và mong chờ ngày Chúa đến, Chúa không chậm trễ, Chúa nhẫn nại và mong tất cả chúng ta hãy ăn năn và trở về với Tình Yêu Ban Đầu… “ God Is Love! “

Nhưng con người chúng ta lúc nào cũng muốn xa lánh Ngài, bởi 2 nguyên nhân chính:

  1. Tội Lỗi
  2. Kiêu ngạo

Con người luôn tranh đấu cho bản ngã mình, cho những phù du, dù có chết cũng vẫn tranh đấu…

Trở lại vấn đề tử vong, nếu đem con số tử vong được ghi nhận bởi thiên tai từ khi sáng thế cho đến nay mà đem so với số tử vong trong 1 ngày phán xét của Chúa, thì thật chẳng thấm vào đâu cả …Trong Khải Huyền 9: 13 được ghi nhận :

“ Vị thiên sứ  thứ sáu thổi loa … hầu cho tiêu diệt 1/3  loài người. “

Nếu xảy ra đêm nay thì 2 tỉ người sẽ phải thiệt mạng. Chúng ta thấy một con số thật lớn phải không? Đó không phải ý của Chúa trong việc phán xét… đó là quyền lựa chọn của chúng ta. Vì Ngài đã hoàn tất công việc cứu chuộc cho nhân loại rồi. Ngài chết trên Thập-Tự, nói lên sự Yêu Thương vô hạn của Ngài, và Ngài sống lại sau ba ngày nói lên quyền năng vô hạn của Ngài, vì đó là bản tính và quyền năng của Ngài, vì Ngài chính là hình ảnh Đức Chúa Trời.

Nếu có cộng thêm với số tử vong bởi chiến tranh như:

  1. Người Do Thái trong thời gian bị diệt chủng thì khoảng 11  triệu người.
  2. Thế chiến thứ Nhất khoảng 15 triệu người
  3. Thế chiến thư Hai khoảng 50 triệu
  4. Chiến tranh Triều Tiên khoảng 10 triệu
  5. Chiến tranh Việt Nam 4 triệu ..v..v..

Tất cả những con số ấy cũng không sánh bằng số tử vong trong ngày phán xét. Cả Thế-giới đang đứng trước nguy cơ của sự chết mất, vì loài người đang khước từ Ngài.

Bạn thân mến, phải chăng có thể có bạn là những người đang đọc mà chưa chịu mở lòng tiếp nhận Ngài?

Cái chết này còn đáng sợ hơn nữa vì đó là cái chết đời đời cách xa Đấng Tạo Hóa. Hãy tranh đấu cho chính bạn để được sống đời đời, vì linh hồn bạn sẽ không bao giờ chết và ở đời đời trong hai nơi, một là nơi đầy phước hạnh, không nước mắt, không có sự chết, không đau thương và bên Chúa yêu thương mãi mãi, hai là nơi đó có nghiến răng, chết chóc và khổ đau đời đời. Vì tình yêu nên Chúa đã để cho bạn có sự lựa chọn. Mong tất cả quí vị và các bạn khi đọc bài này hãy TỈNH-THỨC, lựa chọn và thờ phượng Chúa cho đúng lẽ.

tinhthuc

Thái độ của bạn, cuộc đời của bạn… trước Đấng Toàn Năng.

“ Vả, sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã phó cho (là hình bóng Ngài). “  Giăng 17: 3

“ Chẳng có người nào chuộc được anh em mình,

Hoặc đóng gía chuộc người nơi Đức Chúa Trời

Hầu cho người được sống mãi, chẳng hề thấy sự  hư nát

Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá

Người đời không thể làm được đế  đời đời.”  Thi-Thiên 49: 7-9

“ Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Act. 4: 12

Xin tất cả quí vị, anh chị em hãy suy gẫm những câu trên trước khi khước từ Ngài.

Trong Đấng Yêu Thương!

Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa và cần được giúp đỡ thêm để bước theo ngài, hãy email cho chúng tôi theo địa chỉ tintuc@hoithanh.com

Chính Nguyễn

Bình Luận:

You may also like