Browsing: tỉnh thức

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Nhà thơ nhớ lại quá khứ khi Đức Chúa Trời giải cứu cha ông của ông và hiện tại khi Đức Chúa Trời cứu dân tộc ông. Ông tuyên bố rằng ông sẽ chỉ khoe mình trong Đức Chúa Trời mà thôi. Sau đó ông nói về tình cảnh của mình khi ông bị từ bỏ để bị tiêu diệt như một con chiên, và tuy vậy cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Qua câu chuyện mười trinh nữ, Đức Chúa Jêsus đã giải thích cho các môn đồ Ngài điều gì đã xảy ra với những người đã sẵn sàng và với những người không sẵn sàng cho sự đến lần thứ hai của Ngài.

Tin Lành
0

tinhthuc2HoiThanh.Com – Tưởng chừng như chỉ mới hôm qua, trận động đất dưới lòng biển đã  gây ảnh hưởng đến cả trăm triệu người và giết chết hơn 232.000 người ở chung quanh biển Ấn Độ Dương và sự thiệt hại nặng về phần đất của Indonesia cách đây bốn năm. Đó là trận động đất Tsunami với cường độ 9.15.