Home Văn Nghệ CÓ GÌ VỮNG CHẮC TRÊN ĐỜI?

CÓ GÌ VỮNG CHẮC TRÊN ĐỜI?

by Thanh Hữu
30 đọc

Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ. Dù trời cao, vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. (Rô-ma 8:38-39 KTHD)

Có gì vững chắc trên đời?
Có gì gắn chặt, đất trời không buông?
Có gì ở với ta luôn?
Trần gian, vũ trụ vô phương sánh bằng?

Lời Chúa đã quả quyết rằng:
Dù cho sống chết bủa giăng đời nầy.
Thiên thần, ác quỷ bủa vây,
Quyền lực vua chúa đó đây hùng cường. (1)

Thời gian biến cố tai ương,
Trời cao, vực thẳm đại dương sóng cồn.
Vũ trụ vật chất sinh tồn,
Đều không thể sánh sắc son Tình Ngài. (2)

Tình Chúa có một không hai,
Ban sự cứu rỗi, tương lai huy hoàng.
Tình yêu Chúa, không suy tàn,
Mãi luôn bền chặt vững an muôn đời.

Con dân Chúa ở mọi nơi,
Mắt Ngài theo dõi khuyên mời dạy răn. (3)
Ban Linh Thánh Chúa quyền năng,
Giúp ta chiến thắng khó khăn cuộc trần. (4)

Nhận uy quyền với linh ân,
Vượt trên sàng sảy Sa-tan hoành hành. (5)
Trên mọi thế lực, uy danh,
Nhận lãnh cơ nghiệp Chúa dành cho ta. (6)

Đời tạm nầy sẽ chóng qua,
Đời sau vinh hiển thuộc ta lâu dài.
Nghĩ về cuộc sống tương lai,
Lòng con hớn hở hát bài ngợi khen..

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

__________________

(1)             Rô-ma 8:38
(2)             Rô-ma 8:39 
(3)             1 Phi-e-rơ 3:12
(4)             Giăng 16:13
(5)             Lu-ca 22:31
(6)             Ê-phê-sô 1:18

Bình Luận:

You may also like