Home Văn Nghệ Mời Chúa Đồng Hành

Mời Chúa Đồng Hành

by Thanh Hữu
30 đọc

Vua lại nói, Nầy, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương; và hình dong của người thứ tư giống như một con trai của các thần. (Đa-ni-ên 3:25) 

Khi ta đối diện khó khăn,
Khi gặp thử thách bủa giăng cuộc đời.
Ta thường cầu nguyện Chúa ơi,
Đem con ra khỏi chốn nơi đau buồn.

Khỏi nơi hoạn nạn tai ương,
Khỏi cảnh khốn khổ chán chường hồn thân.
Chúa khuyên đừng tránh gian nan,
Hãy xin Chúa đến ân ban cho mình.

Để ta đầy dẫy đức tin,
Đồng hành với Chúa giữa nghìn khó khăn.
Để thấy tay Chúa quyền năng,
Đi trong bóng chết lòng hằng vững an. (1)

Giữa hồ lửa cháy ngút ngàn,
Ba thanh niên Chúa hiên ngang bước vào. (2)
Cứu Chúa từ chốn trời cao,
Đến đồng hành với giữa hồ lửa thiêu. (3)

Làm cho Vua kinh ngạc nhiều,
Kinh sợ Chúa đã làm đều lớn lao.
Danh thánh Chúa được tôn cao, (4)  
Muôn dân thấy việc lớn lao Chúa Trời.

Môn đệ ở giữa biển khơi,
Trong đêm bão tố, chơi vơi kinh hoàng.
Chúa đến bảo gió lặng an,
Làm cho yên tịnh, dẹp tan sóng cồn. (5)

Thử thách thường đến ta luôn,
Đừng nên kinh hãi đừng buồn than van.
Mời Linh Thánh Chúa bình an, (6)
Đến đồng hành với và ban năng quyền.

Ta nhận phước hạnh vô biên,
Sống trong đắc thắng bình yên thỏa lòng.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

__________________

(1). Thi-thiên 23:4
(2). Đa-ni-ên 3:17-23
(3). Đa-ni-ên 3:25
(4). Đa-ni-ên 3:29
(5). Mác 6:50-51 
(6). Giăng 14:16-17

Bình Luận:

You may also like