Home Chuyên Đề Chúng Ta Có Biết Những Điều Sâu Nhiệm Của Chúa Không?

Chúng Ta Có Biết Những Điều Sâu Nhiệm Của Chúa Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Một lý do Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, là Đấng thường không được nói đến, và vì vậy, đó là điều chúng ta CÓ THỂ biết về Đấng thuộc về chúng ta. Điều này được nói đến trong I Cô-rinh-tô 2:8 “Không có nhà lãnh đạo nào của đời nầy biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá”. Những người có thẩm quyền trong sự đóng đinh Chúa Giê-xu, không nghi ngờ gì nữa là họ đã bị quỷ ám, họ sẽ không bao giờ giết Chúa Giê-xu nếu họ biết được những gì sẽ xảy ra sau đó. Tương tự nếu Sa-tan và tay sai của nó có thể đã biết được quyền năng sẽ ban ra trên đất và cho loài người. Bởi vì nếu nó nghĩ nó sẽ rất đau đầu khi Chúa Giê-xu bước đi trên đất này, vậy hãy chờ đến thời kỳ hội thánh, khi Thân thể Đấng Christ trên khắp thế giới được dấy lên.

2:9 “Nhưng, như điều đã chép: Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài”.

Tôi nghĩ điều này có nghĩa rằng tôi không thể nào biết được những gì đang chờ đợi tôi trên thiên đàng. Tôi nghĩ nó quá tuyệt vời không tả nổi, không có cách nào tôi có thể biết được chỉ cho đến khi tôi đã đi lên thiên đàng. Tôi đã tin điều này cho đến khi tôi bắt đầu tự mình đọc Kinh Thánh và nhìn vào những gì tôi tìm thấy được trong câu tiếp theo.

2:10 “Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều nầy cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời”.

Chúa ơi, tôi không có Thánh Linh, nghĩa là tôi cũng không có sự mặc khải. Và sau đó tôi đã giận dữ, THỰC SỰ giận dữ và tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh một cách đầy khao khát, có khi tôi đọc 50-60 đoạn trong một ngày. Tôi không bực bội với những người đã dạy tôi những điều sai mà đúng hơn là tôi đang nổi cáu với sự lừa dối của ma quỷ.

2:11 Ai biết được tư tưởng của con người, nếu không phải là tâm linh ở trong chính người ấy?Cũng vậy, không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời, ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời”.

Trong văn mạch “không ai” trong câu “không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời” KHÔNG PHẢI ĐANG NÓI ĐẾN BẠN VÀ TÔI. Nó đang nói về ma quỷ không có ý tưởng về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Đấng Christ trên cây thập tự. Thậm chí khi Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con”? Không một ai trong số chúng biết rằng ĐÓ có nghĩa rằng Chúa Giê-xu đã không đi lên Thiên Đàng khi Ngài chết – KHÔNG – Kinh khủng của sự kinh khủng đó là ĐẤNG Yêu Dấu của Thiên Đàng đã chết và đi xuống âm phủ… Làm sao điều này có thể xảy ra khi Ngài chẳng hề phạm tội?

Ngay cả A-đam, nếu ông đã không phạm tội thì ông sẽ không bao giờ chết.

Điều này có thể xảy ra chỉ khi Đức Chúa Trời thực sự đã bắt Chúa Giê-xu chịu trách nhiệm về tội lỗi chúng ta. Hãy suy nghĩ về điều này, trong tòa án Vinh Hiển, Ngài bị buộc tội vì tội lỗi chúng ta, bị sỉ nhục vì tội lỗi chúng ta, bị kết tội vì tội lỗi chúng ta, bị kết án tử hình vì tội lỗi chúng ta và bị xử tử vì tội lỗi chúng ta. Điều này đã mở cách cửa cho chúng ta là người nhận lãnh Thánh Linh của Chúa; để có Tình Yêu của Chúa và Con Ngài, là Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta quá đỗi. Bởi vì khi Ngài xuống đến âm phủ, nó không thể cầm giữ Ngài lại được nhưng chỉ ba ngày. Tại sao là 3 ngày? Tôi vui vì bạn hỏi vậy. Ngài đã ở đó một ngày cho Áp-ra-ham, một ngày cho Y-sác, một ngày cho Gia-cốp. Một ngày cho tâm linh của bạn, một ngày cho tâm hồn của bạn và một ngày cho thể xác của bạn. Ngài đã đánh bại dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về cuộc sống. Ngài đã chiến thắng thế gian, xác thịt và ma quỷ: và mọi bộ ba xấu xa khác.

Sau đó vào Sáng Chúa nhật Ngài đã sống lại… và hiện ra tại hội thánh của tôi vào Sáng Chúa nhật hôm trước VÀ BÂY GIỜ… 2:12 “Nhưng,chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta”. …BÂY GIỜ Ngài muốn bạn biết mọi điều mà sự chết của Ngài đã làm cho bạn, cho tôi và cho tất cả những ai dám tin vào Phúc Âm.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: John Hollar

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like