Home Chuyên Đề Tương Lai Của Bạn Ở Trong Tay Bạn Và Trong Tay Ngài

Tương Lai Của Bạn Ở Trong Tay Bạn Và Trong Tay Ngài

by Sưu Tầm
30 đọc

Sáng thế ký 8:22 Ngày nào quả đất còn, thì mùa gieo giống và gặt hái, mùa lạnh và mùa nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm, sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

Ga-la-ti 6:7 Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.

2 Cô-rinh-tô 9:6 Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.

Có một quy luật đang thực thi trên cuộc đời của bạn ngay bây giờ, đó là quy luật Gieo và Gặt. Trong quy luật Gặt có 4 quy luật không thể tránh được:

1. Bạn luôn luôn gặt trái giống như hạt đã gieo.

2. Bạn gặt NHIỀU hơn bạn gieo.

3. Bạn gặt mùa khác với mùa bạn gieo.

4. Gieo và Gặt là chu kỳ liên tục.

Sáng thế ký 8:22 Ngày nào quả đất còn, thì mùa gieo giống và gặt hái… sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Nhưng ý tưởng về Gieo và Giặt ở đây là 1 trong 4 sự kiện chắc chắn sẽ xảy ra (được đề cập trong Sáng Thế Ký 8:22) mà chúng ta có thể dự phần vào đó. Nếu bạn có một cây hồ đào, và nếu nó sống được 300 năm, và để yên nó, nó sẽ sản sinh ra 20 đến 30 cây hồ đào khác trong cả cuộc đời của nó: nhưng nếu bạn can thiệp thì bạn có thể giúp sinh ra một cây hồ đào pê-can từ mỗi trái hồ đào mà nó tạo ra và đưa quy luật Gieo và Gặt đến tiềm năng tối ưu nhất của nó.

Vậy, tương lai của bạn không cần phải quá mờ nhạt, nếu Kinh Thánh là đúng và cuộc đời của bạn ít nhất cũng là 65 năm. Nhưng hầu hết chúng ta đều hạnh phúc khi nghĩ rằng chúng ta có đức tin khi chúng ta suy nghĩ “Tôi tin cậy vào Chúa: ‘Điều gì đến sẽ đến’”. Nhưng tôi có tin tức lớn lao ngày hôm nay: TIN CẬY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨC TIN. Sự tin cậy là chúng ta vẫn làm khi chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh như Ngày và Đêm, Mùa hạ và Mùa đông, Mùa lạnh và Mùa nóng. Nhưng khi bạn ở trong một hoàn cảnh mà bạn nhìn thấy Chúa Giê-xu đã thay đổi nhiều người khi Ngài bước đi trên đất này, đó là lúc bạn sử dụng đức tin của bạn. Đức tin không bao giờ là bị động. Và Chúa Giê-xu không bao giờ nói về đức tin như là một đề nghị “mỉm cười và chịu đựng”. “Dù Ngài có giết tôi, nhưng tôi sẽ vẫn tin cậy Ngài…” Không! Không! Không! ĐÂY LÀ THUỐC ĐỘC đối với Tín Hữu Tân Ước.

Cần có một khoảng thời gian để có sự tin cậy nhưng cần nhiều nhiều thời gian hơn để có đức tin bởi vì chúng ta được kêu gọi BƯỚC ĐI bởi đức tin, gần như là mỗi bước đi. Tôi thách thức bạn ngày hôm nay hãy nhìn vào mỗi lần Tân ước nói với chúng ta rằng hãy tin hoặc có đức tin dù bao nhiêu lần chúng ta được bảo hãy tin cậy. Chúa Giê-xu đã sử dụng đức tin của Ngài và đã khích lệ người khác thay đổi hoàn cảnh của họ bởi đức tin.

Từ “tin cậy” (Trust) và các từ tương tự xuất hiện 35 lần trong Tân Ước bản KJV. Nhưng từ đức tin và tin tưởng (Faith, Believe) và các từ tương tự thì bạn sẽ tìm thấy chúng được sử dụng 520 lần. KHÔNG PHẢI BÀN CÃI!!!

Tôi không có nói rằng “đừng tin cậy vào Chúa” nhưng hãy sử dụng nó đúng hoàn cảnh.

Và Chúa đã thiết lập sự kiện cuối cùng của bốn hoàn cảnh này, khi Ngài gắn chính đặc tính của Ngài vào chúng khi Ngài phán trong Ga-la-ti 6:7 “Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy”. Bạn có chú ý rằng đây không chỉ nói đến trong Tân Ước nhưng Phao-lô cũng nói đến nữa. Vì vậy, chúng ta chắc chắn biết rằng điều này là dành cho chúng ta. Sự thật đó là quy luật cho mọi người: bởi vì nông dân chưa được cứu cũng đang làm việc dưới một quy luật tương tự Gieo và Gặt cũng như nông dân đã được cứu đang làm việc vậy. Đó là những gì được gọi là một định lý. Đây là một lời nói luôn đúng trong bối cảnh nhưng bị khước từ. Ngay cả Đức Chúa Trời đã tin vào quy luật này rất nhiều khi Ngài muốn có một gia đình Ngài đã gieo Con Một: Hãy nhìn vào Giăng 12:23-24 “Đức Chúa Jêsus đáp: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều”.

Điều này có nghĩa rằng Chúa tin rằng quy luật Gieo và Gặt là câu trả lời thực sự cho mọi thứ. Điều này cũng nói rằng chúng ta trong lòng của mình cũng nhìn giống như Chúa Giê-xu. Bạn không phải là hạt giống cấp thấp nhưng bạn có tiềm năng của Chúa Giê-xu Christ, người Na-xa-rét.

Tôi thấy trước khi một người được cứu thông thường tất cả chúng ta đều có rất nhiều hạt giống xấu mà chúng ta đã gieo đi. Chúa không như vậy, Ngài KHÔNG THỂ thay đổi quy luật đó bởi vì Ngài đã thề hứa bằng chính đặc tính của Ngài. Nhưng trong kế hoạch thiên tài của Ngài, Ngài đã quyết định tái sinh tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới,những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Vì Ngài không thể thay đổi luật pháp nên Ngài đã thay đổi chúng ta. Điều này cho phép chúng ta bước đi trong sự giải phóng khỏi quá khứ của mình mà không bị lương tâm cáo trách và để đứng trước sự hiện diện của Đấng THÁNH KHIẾT mà không sợ hãi. Vinh hiển thuộc về Danh Chúa Giê-xu và Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Cha của chúng ta!!!

Dịch: Nau Puih

Nguồn: John Hollar

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like