Home Văn Nghệ Giao Ước Mới

Giao Ước Mới

by Thanh Hữu
30 đọc

Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta;  hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. (1 Cô-rinh-tô 11:25 )

Có nhiều giao ước, hợp đồng,
Ký nhau cam kết nhưng không thi hành.
Đưa đến loạn lạc chiến tranh,
Đem bao thù hận, bạo hành, nhiễu nhương.

Tình yêu Thiên Chúa khôn lường,
Muốn đem người khỏi ganh tương đời nầy.
Vượt trên bất tín đổi thay,
Chúa ban giao ước vào tay con người.

Giao ước của Chúa cao vời,
Bao nhiêu tủi nhục trong đời Chúa mang.
Bao nhiêu tội lỗi thế gian,
Chúa chịu gánh thế tâm can nhục hình.

Đồi Sọ Chúa chịu đóng đinh,
Chịu chết, đoán phạt tội tình thay ta.
Một giao ước mới mở ra,
Cho ai tin nhận, được tha lỗi lầm. (1)

Nhận được cứu rỗi hồng ân,
Nhận được sự sống hưởng phần vĩnh sinh.
Nhận được ấn chứng Thánh Linh, (2)
Uy quyền đắc thắng hành trình trần gian. (3)

Giao ước mới, quý vạn ngàn,
Được Chúa phê chuẩn hai ngàn năm qua.
Giao ước chuyển đến đời ta,
Hãy vui đón nhận. Bỏ qua uổng nhiều.

Đây là giao ước tình yêu,
Giao ước cứu rỗi, hưởng điều vinh quang.
Hãy nhận giao ước bình an, (4)
Sở hữu cơ nghiệp thiên đàng vĩnh sinh. (5)

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

______________________

(1)   Ma-thi-ơ 26:28
(2)   2 Cô-rinh-tô 3:6
(3)   Lu-ca 10:19
(4)   Giăng 14:27
(5)  1 Phi-e-rơ 1:4

Bình Luận:

You may also like