Ngày 22 – Chúa Giê-su Sai Mười Hai Môn Đồ

chuasai12mondo0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:1-15

Chúa Giê-su chỉ dẫn Mười Hai Môn Đệ về những điều họ sẽ đối diện khi họ đi ra rao giảng Tin lành tại Ga-li-lê, và cách nào họ cần phải giải quyết với những hoàn cảnh đó.

Ngày 21 – Chữa Lành Người Mù Và Câm

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 9:27-38
nguoimuvacam0

Chúa Giê-su minh họa về nước Đức Chúa Trời là thể nào qua việc chữa lành người mù và người câm.

Ngày 20 – Chúa Giê-su Đấng Chữa Lành

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 9:14-26
jesushealsthebleedingwoman2Chúa Giê-su công bố đức tin của những người bị xã hội ruồng bỏ thông qua ba sự kiện: gọi Ma-thi-ơ làm môn đồ Ngài, làm sống lại một bé gái đã chết, và chữa lành một người phụ nữ bị băng huyết.

 

Ngày 19 – Chúa Giê-su tha thứ tội lỗi

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 9:1-13
jesus-heals-paralyzed-man 2Chúa Giê-su bày tỏ rằng Ngài không chỉ chữa lành người bệnh nhưng cũng có thẩm quyền tha thứ tội lỗi thông qua sự kiện chữa lành người bại.

 

Ngày 18 – Chúa Giê-su Thắng Hơn Quyền Lực Ma Quỷ

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 8:23-34
jesus-calms-the-storm_2Chúa Giê-su làm yên cơn bão và chiến thắng quyền lực ma quỷ bằng quyền phép đầy uy lực của Ngài.

Ngày 17 – Chúa Đấng Gánh Yếu Đuối Chúng Ta

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 8:14-22

peters-mother-in-law2Chúa Giê-su chăm sóc qua việc chữa lành mẹ vợ Phi-e-rơ và bộc lộ lòng thương xót đối với những ai theo Ngài.

 

Thảo luận nhóm – Bài 3 – Lời Cầu Nguyện Tìm Kiếm Nước Trời

Hoithanh.com - Hãy chia sẻ bài học suy gẫm Thánh Kinh Hàng Ngày cùng nhóm của bạn, để có sức mạnh vượt trội!
connect-logo-large2

“Bài Cầu Nguyện của Chúa” (Bài cầu nguyện chung) là trọng tâm của Bài Giảng Trên Núi mà chủ đề là “nước Đức Chúa Trời”. Cầu nguyện là điểm trọng yếu của đức tin và sự tin kính trong đời sống của những người của Đức Chúa Trời cũng như là phương cách quan trọng để làm thành vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.

 

Ngày 16 – Chúa chữa lành

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 8:1-13
jesushealbrokheart2Sau bài giảng đầy quyền năng của Chúa Giê-su (chương 5-7), chúng ta có thể thấy những hành động đầy quyền phép của Ngài (chương 8-9). Phân đoạn hôm nay nói về việc Chúa Giê-su chữa lành một người phong cùi và một người đầy tớ của thầy đội.

Ngày 15 – Khôn Ngoan Thật…

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay, Ma-thi-ơ 7:13-29
wisdom2
Khi kết thúc Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-su so sánh sự khôn ngoan và dại dột để minh họa rằng chỉ những ai nghe Lời Ngài và làm theo mới được cứu.

Ngày 14 – Mối Quan Hệ

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay,  Ma-thi-ơ 7:1-12
love_heart2 Phân đoạn hôm nay giải thích rằng để những con cái Đức Chúa Trời ở trong mối quan hệ đúng đắn với Ngài, họ cần ở trong mối quan hệ với những người khác.