Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Nhân Chứng Cho Chúa Giê-xu

Ngày 27 – Nhân Chứng Cho Chúa Giê-xu

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 5:27-42

27 Họ giải các Sứ đồ đến hầu trước Hội Đồng. 28 Vị trưởng tế tra vấn: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về Danh này, thế mà các anh lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy tràn đạo giáo của các anh. Các anh định đổ tội giết Người ấy cho chúng ta sao?”
29 Phi-e-rơ và các Sứ đồ đáp: “Phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người! 30 Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Jê-sus sống lại. Người đã bị quý vị giết chết bằng cách treo trên cây gỗ. 31 Chính Người lại được Đức Chúa Trời tôn lên làm Đấng Lãnh Đạo và Đấng Cứu Thế ở bên phải Đức Chúa Trời, để đem lại lòng ăn năn cho dân Y-sơ-ra-ên để họ được tha tội. 32 Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này, nên xin làm nhân chứng cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời Ngài.”
33 Nghe xong các nhân viên Hội Đồng đều tức giận, quyết định giết các Sứ đồ. 34 Nhưng một người Pha-ri-si tên Ga-ma-li-ên, một giáo sư Kinh Luật được dân tôn kính, đứng dậy giữa Hội Đồng, ra lệnh đem các Sứ đồ ra ngoài trong chốc lát, 35 rồi phát biểu: “Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, xin quý vị thận trọng trong việc xử trí những người này. 36 Trước đây, Thêu-đa nổi dậy, xưng hùng xưng bá; có độ bốn trăm người theo nó; nhưng nó bị giết, tất cả đồng bọn đều bị tan rã, không còn gì cả. 37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, nổi dậy trong thời kỳ kiểm tra dân số, lôi cuốn được nhiều người theo mình; nhưng nó cũng bỏ mạng và tất cả đồng bọn đều bị phân tán. 38 Vậy, bây giờ tôi khuyên quý vị: Hãy tránh xa những người này đi, cứ để mặc họ; vì nếu mưu định và công việc này là của loài người thì sẽ bị tiêu diệt; 39 nhưng nếu là của Đức Chúa Trời thì quý vị không tài nào tiêu diệt được, mà còn trở thành những kẻ chiến đấu chống nghịch Đức Chúa Trời!” Hội Đồng nghe theo lời ông, 40 gọi các Sứ đồ vào, sai đánh đòn, và cấm nhặt không cho nói về Danh Jê-sus, rồi phóng thích.
41 Các Sứ đồ rời Hội Đồng ra về, hân hoan vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Chúa 42 Hằng ngày, dù ở trong Đền Thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Đức Jê-sus là Chúa Cứu Thế.

SUY GẪM:

C. 30-32  Đức Chúa Trời sai Đức Thánh Linh để ấn chứng cho sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Jê-sus. Ngài đã sai Thánh Linh ở cùng các Sứ đồ để làm vai trò chứng nhân cùng họ. Chúng ta hãy tin cậy vào sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, Đấng dạy dỗ chúng ta cách làm chứng để bày tỏ Phúc âm.

C. 27-32  Các Sứ đồ đã không tuân theo mệnh lệnh của các lãnh đạo tôn giáo ngừng nói về danh Chúa Jê-sus. Là những chứng nhân, họ biết sự thật và không thể không nói về những điều họ đã thấy và nghe. Dù mệnh lệnh đến từ thẩm quyền có thể lấy đi mọi điều chúng ta có, chúng ta cũng không thể vâng phục nếu điều đó ngược lại với ý muốn hiển nhiên của Đức Chúa Trời. Vâng phục Đức Chúa Trời hơn vâng phục con người là điều rất tự nhiên.

C. 41,42  Các Sứ đồ rất đỗi hân hoan khi bị sỉ nhục vì cớ rao giảng Phúc âm. Họ xem sự chịu khổ của mình như một lời chứng phước hạnh được Chúa đẹp lòng. Sự bắt bớ và chịu khổ có thể ngăn chặn đôi chút sự truyền giảng Tin lành, nhưng nhờ đó huấn luyện những con người trở nên thợ gặt dạn dĩ cho Tin lành. Tôi có vui mừng và tự hào về sự chịu khổ vì cớ danh Chúa Jê-sus hay không?

Cầu Nguyện  Xin giúp con truyền giảng Phúc âm với lòng nhiệt huyết và bám chắc Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like