Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Hội Thánh Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Ngày 25 – Hội Thánh Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 4:32-5:11

32 Bấy giờ cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm nhất trí, không ai coi tài sản mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung. 33 Các Sứ đồ cậy quyền năng lớn lao cứ làm chứng về sự sống lại của Chúa Jê-sus và tất cả đều được ân sủng dồi dào. 34 Trong các tín hữu, không còn ai nghèo thiếu, vì những người có ruộng, có nhà đều bán đi, đem tiền bán tài sản 35 đặt nơi chân các Sứ đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu cá nhân.

36 Giô-sép, người được các Sứ đồ gọi là Ba-na-ba nghĩa là “Con Trai Niềm An Ủi”, thuộc dòng họ Lê-vi, sinh trưởng tại đảo Síp, 37 bán đám ruộng của mình và đem số tiền đặt nơi chân các Sứ đồ.

 

A-na-nia và Sa-phi-ra

1 Nhưng có một người tên A-na-nia cùng vợ là Sa-phi-ra bán một tài sản, 2 giữ lại một phần tiền thu được, rồi đem số tiền còn lại đặt nơi chân các Sứ đồ. (Người vợ cũng biết rõ việc này.)

3 Phi-e-rơ hỏi: “Ông A-na-nia, sao Sa-tan đã đầy dẫy lòng ông đến nỗi ông nói dối với Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán đất như thế? 4 Trước khi bán, tài sản ấy không thuộc quyền sở hữu của ông sao? Sau khi bán rồi, tiền đó vẫn thuộc quyền sử dụng của ông kia mà? Tại sao ông chủ tâm hành động như thế? Không phải ông dối người đâu mà dối Đức Chúa Trời đó!”

5 Nghe các lời đó, A-na-nia ngã xuống, tắt thở. Tất cả những ai nghe tin đều khiếp sợ. 6 Nhưng các thanh niên đứng dậy liệm xác A-na-nia và khiêng đi chôn.

7 Độ ba giờ sau, vợ A-na-nia bước vào, nhưng vẫn chưa biết việc mới xảy ra. 8 Phi-e-rơ hỏi bà: “Bà bán đất được bao nhiêu đó, phải không? Xin bà cho biết!” Bà đáp: “Vâng, chỉ được chừng ấy thôi!”
9 Phi-e-rơ nói: “Tại sao ông bà đồng mưu thử Đức Thánh Linh của Chúa? Kìa chân của những kẻ chôn chồng bà đã về tới cửa, họ sẽ khiêng bà đi luôn!”

10 Lập tức, bà ngã xuống nơi chân Phi-e-rơ, tắt thở. Các thanh niên bước vào, thấy bà đã chết, nên họ khiêng đi chôn bên cạnh mộ chồng bà. 11 Toàn thể Hội Thánh và tất cả những ai nghe tin này đều rất khiếp sợ.

SUY GẪM:

C 4:32-37  Trong cộng đồng có Đức Thánh Linh hành động, những việc làm của ân điển bày lộ và người ta không bị níu giữ bởi quyền lực của đồng tiền. Mọi người thuộc Hội thánh thế kỷ đầu tiên có thể chia sẻ mọi điều với cộng đồng vì Đức Thánh Linh tể trị họ cách ngập tràn và không bởi họ vốn có bản tính hào phóng, rộng rãi. Nhờ công tác của Đức Thánh Linh, các thành viên Hội thánh không bị đem bám bởi của cải vật chất cá nhân, nhưng đầy sự thỏa lòng với ân sủng. Giống như ân sủng vĩ đại đã đến những nơi quyền năng phục sinh được công bố và họ có thể dâng hiến rời rộng, hãy cầu nguyện để quyền năng Thánh Linh cũng đến trong Hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ cách nào tôi có thể dự phần trong công tác của Đức Thánh Linh với tài nguyên, của cải của tôi.

C. 5:1-11  Đức Chúa Trời không để bất kỳ ai lừa dối và chế nhạo (Ga-la-ti 6:7).

Khi A-na-nia và Sa-phi-ra bán gia tài mình và chỉ dâng một phần của tổng số tiền họ bán, Đức Chúa Trời đã  xem đó là một tội nghiêm trọng dối gạt Đức Thánh Linh và thách thức năng quyền tối thượng của Chúa Jê-sus. Họ đã chết ngay tức khắc trước mặt Phi-e-rơ, người vạch trần tội lỗi của họ với sự trừng phạt thích đang của Chúa. Hãy cẩn thận xem xét liệu có bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống tôi bị kiểm soát bởi sa-tan là cha của sự dối trá.

Cầu Nguyện  Chúa ôi xin giúp con yêu Ngài bằng cả tấm lòng của con và phục vụ những người khác cách tốt nhất trong sự bám chắc Chúa Thánh Linh.

Bình Luận:

You may also like