Ngày 28 – Chúa Giê-xu Phải Hầu Tòa

passionofthechrist0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:57-68

Chúa Giê-su bị bắt và thình lình bị điệu đến trước Thầy tế lễ cả và dân chúng tụ họp trước tòa án để xét xử Ngài. Dù suốt phiên tòa Ngài gặp những kẻ vu khống và nhạo báng, Chúa vẫn im lặng.

Ngày 27 – Giu-Đa Phản Bội Và Chúa Giê-Xu Bị Bắt

 

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:47-56

Chúa Giê-su, Đấng cầu nguyện tại vườn Ghết-sê-ma-nê trong lúc cái chết kề cận, đã tỏ cho chúng ta thấy sự hy sinh quên mình và tầm quan trọng của việc Ngài bị bắt và chịu chết.

 

Ngày 26 – Như Chúa Muốn

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:36-46

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giê-su đang cầu nguyện xin ý Cha được nên khi giờ chịu khổ của Ngài trên thập tự giá ngày càng gần.

 

 

Ngày 25 – Bữa Ăn Cuối Cùng

banhtiecthanh0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:26-35

Thông qua kỳ Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su giải thích ngụ ý về cái chết của Ngài và nói cùng họ rằng qua sự phục sinh họ sẽ kỷ niệm lễ Tiệc thánh mới.

Ngày 24 – Thưa Thầy, Không Phải Con Chứ ?

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:17-25

Phân đoạn này cho chúng ta thấy sự chết và sự cứu rỗi sẽ đến nhanh như thế nào theo như Chúa Giê-su và “Thời điểm của Ta” thông qua âm mưu của người môn đồ phản bội.

Ngày 23 – Sự Tận Hiến Của Người Phụ Nữ, Sự Phản Bội Của...

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 26:1-16

Vài ngày trước khi Chúa Giê-su bị treo trên thập tự giá, chúng ta thấy sự tận hiến của một người phụ nữ đã đem một bình ngọc đựng dầu thơm dâng Chúa Giê-su để chuẩn bị cho sự chết Ngài. Trái lại, chúng ta cũng thấy sự phản bội của một môn đồ chuẩn bị nộp Chúa Giê-su vào sự chết.

Ngày 22 – Ngay Cả Với Những Người Hèn Mọn Nhất

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 25:14-30

Thông điệp này đề cập đến ngày phán xét cuối cùng và đến dụ ngôn ta-lâng trước đó và giải thích việc bạn đầu tư các ta-lâng nghĩa là gì.

Ngày 21 – Người Đầy Tớ Ngay Lành Và Trung Tín

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 25:14-30

Dụ ngôn về các ta-lâng dạy chúng ta rằng chỉ đơn giản chờ đợi lần đến thứ hai của Chúa là không đủ nhưng còn là bài học dạy chúng ta làm những lựa chọn đúng đắn và sống một đời sống có kết quả tốt.

Ngày 20 – Vì Thế Hãy Tỉnh Thức

tinhtuc0Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 25:1-13

Để chuẩn bị cho lần đến thứ hai của Chúa Giê-su, Chúa giải thích sự khác biệt giữa những người đã sẵn sàng và những người chưa sẵn sàng bằng dụ ngôn về mười người nữ đồng trinh.

Ngày 19 – Người Đầy Tớ Trung Tín Và Khôn Ngoan

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 24:45-51

Chúa Giê-su nhấn mạnh quan niệm sống và chuẩn bị cho ngày Chúa đến và giải thích điều này với dụ ngôn về người đầy tớ trung tín và không trung tín.