Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Biểu Tượng Của Sự Lưu Đày

Ngày 16 – Biểu Tượng Của Sự Lưu Đày

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 12:1-16

1 Có lời Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: 2 “Hỡi con người, con đang ở giữa nhà nổi loạn. Họ có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì họ là nhà nổi loạn. 3 Vậy hỡi con người, con hãy chuẩn bị hành lý lưu đày và đi lưu đày giữa ban ngày trước mắt họ. Hãy làm kẻ lưu đày, đi từ nơi con ở đến một nơi khác trước mắt họ. Mặc dù họ là nhà nổi loạn, nhưng biết đâu họ sẽ suy nghĩ lại. 4 Con sẽ đem hành lý của con ra như hành lý của kẻ bị lưu đày trước mắt họ giữa ban ngày. Rồi buổi chiều, chính con sẽ ra đi như một kẻ lưu đày trước mắt họ. 5 Con cũng đục một cái lỗ qua tường trước mắt họ, rồi từ lỗ đó đem vật dụng của con ra. 6 Trước mắt họ, con sẽ mang hành lý trên vai và đem đi lúc trời tối. Con hãy che mặt để không thấy đất nầy vì Ta đã đặt con làm một điềm cho nhà Y-sơ-ra-ên.”

7 Tôi làm theo lời Chúa đã phán dặn. Tôi đem hành lý của tôi ra như hành lý của kẻ bị lưu đày giữa ban ngày, và đến chiều tôi tự tay đục một lỗ qua tường. Tôi mang hành lý trên vai và ra đi trong đêm tối trước mắt họ.

8 Sáng hôm sau, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: 9 “Hỡi con người, chẳng phải nhà Y-sơ-ra-ên là nhà nổi loạn sẽ hỏi con: ‘Ngươi làm gì đó’ sao? 10 Hãy trả lời với họ: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Sứ điệp nầy liên quan đến vua ở Giê-ru-sa-lem cùng cả nhà Y-sơ-ra-ên trong thành đó.’ 11 Con hãy nói: ‘Tôi là điềm cho các người. Họ sẽ gặp điều như tôi đã làm; họ sẽ bị lưu đày và giam giữ.’ 12 Vua từ giữa họ sẽ vác hành lý trên vai mình mà đi ra trong bóng tối. Họ sẽ đục lỗ qua tường để mang đồ ra; vua sẽ che mặt vì mắt vua sẽ không thấy đất nầy. 13 Ta cũng sẽ giăng lưới trên vua, và vua sẽ mắc vào bẫy Ta. Ta sẽ đem vua qua Ba-by-lôn là đất của người Canh-đê. Nhưng vua sẽ không thấy đất ấy mặc dù sẽ chết tại đó. 14 Những kẻ ở chung quanh vua để giúp đỡ vua và quân lính thì Ta sẽ làm cho tản lạc theo mọi hướng gió và Ta sẽ tuốt gươm mà đuổi theo họ. 15 Khi Ta làm tản lạc họ trong các dân tộc và rải họ ra trong các nước thì họ sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va. 16 Tuy nhiên, Ta sẽ chừa lại một số ít người thoát khỏi gươm đao, đói kém, dịch bệnh để họ có thể thuật lại mọi điều ghê tởm của mình cho các dân tộc mà họ sẽ đến ở, và họ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.”

SUY GẪM:

C. 3-7 Qua hành động tượng trưng của Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ hội để ăn năn. Giữa ban ngày ở nơi mà mọi người đều thấy, Ê-xê-chi-ên đã phải gói ghém hành lý của mình và ra đi giống như một kẻ bị lưu đày. Chúa phán rằng khi thấy hành động này, dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhận biết điều mà họ đang làm. Chúng ta có thể thấy tình yêu thương và lòng chân thật của Đức Chúa Trời thể nào Ngài muốn dân sự xây bỏ tội lỗi. Việc Chúa nói với Ê-xê-chi-ên rằng hãy che mặt, đừng nhìn lại đằng sau có nghĩa là phải cắt đứt mọi mối liên hệ. Đức Chúa Trời đang dùng rất nhiều cách khác nhau để khiến chúng ta ăn năn.

C. 16 Ngay cả trong cơn thịnh nộ, Ngài vẫn ban cho dân sự một cơ hội để ăn năn. Thậm chí là khi tất cả mọi người đang chết thì vẫn còn một số người sót lại sẽ được cứu. Trong lúc bị lưu đày, một số ít người trong vòng dân sự thoát khỏi sự đoán xét sẽ nhận thức rõ được tội lỗi trong việc thờ cúng thần tượng của họ. Đây là một ân điển lớn lao của Chúa. Khi Đức Chúa Trời cảnh báo thì bạn không nên bướng bỉnh mà hãy đến trước mặt Ngài trong sự khiêm nhường và ăn năn.

C. 11-15 Vua Sê-đê-kia và tất cả dân sự khước từ lời của Đức Chúa Trời nên phải nhận một kết cục đáng buồn. Sự bất tuân của người lãnh đạo không chỉ dẫn đến khó khăn cho họ mà còn cho cả những người quanh họ nữa. Qua vua Sê-đê-kia (c.13), chúng ta có thể thấy dáng vẻ đáng thương của con người thậm chí không dám nhìn về phía trước. Chỉ khi bị đoán xét thì người ta mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời là chủ của mình. Bạn có nhìn nhận sự tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời trên mọi sự không?

Cầu nguyện  Xin Chúa hãy giúp con từ bỏ những ý riêng của mình và vâng lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like