Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Kết Cục Dành Cho Giu-Đa

Ngày 10 – Kết Cục Dành Cho Giu-Đa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 7:14-27

14 Kèn đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng nhưng chẳng ai ra trận vì cơn giận của Ta ở trên cả đoàn dân. 15 Bên ngoài thì có gươm đao, bên trong thì có dịch bệnh và đói kém! Kẻ nào ở ngoài đồng sẽ chết bởi gươm đao; kẻ nào ở trong thành sẽ bị cơn đói kém và dịch bệnh vồ nuốt lấy. 16 Những người sống sót sẽ chạy thoát và sẽ ở trên núi như bồ câu ở thung lũng, mọi người đều than khóc về sự gian ác mình. 17 Mọi bàn tay đều mòn mỏi, mọi đầu gối đều yếu đuối như nước! 18 Họ sẽ thắt lưng bằng vải sô, bị bao phủ bằng sự kinh khiếp; mọi mặt đều hổ thẹn, mọi đầu đều cạo trọc. 19 Họ sẽ ném bạc mình ra ngoài đường, vàng của họ sẽ trở thành vật ô uế. Vàng hay bạc cũng không thể cứu họ trong ngày nổi giận của Đức Giê-hô-va. Chúng không thể làm cho họ đỡ đói hay no bụng vì đó là thứ làm cho họ sa vào tội lỗi! 20 Những đồ trang sức làm cho họ kiêu căng và họ dùng đồ ấy làm những hình tượng ghê tởm và đáng ghét. Vì thế, Ta đã làm cho đồ ấy trở thành ô uế cho họ! 21 Ta sẽ phó những đồ ấy vào tay dân ngoại làm chiến lợi phẩm, làm của cướp cho kẻ ác trong thế gian, và chúng sẽ làm ô uế nó. 22 Ta sẽ xây mặt khỏi họ, người ta sẽ làm ô uế nơi thánh của Ta; những kẻ trộm cướp sẽ vào đó và làm ô uế nó.

23 Hãy chuẩn bị xiềng xích! Vì đất đầy dẫy tội phạm đẫm máu và thành đầy dẫy bạo hành. 24 Ta sẽ đem những kẻ độc ác nhất trong các dân ngoại đến để chiếm lấy nhà của họ. Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của kẻ mạnh bị dập tắt; các nơi thánh của họ bị ô uế. 25 Sự kinh hoàng sắp xảy đến! Họ sẽ tìm sự bình an nhưng không tìm được. 26 Tai họa chồng chất trên tai họa, tin dữ kế tiếp tin dữ. Họ sẽ tìm khải tượng nơi nhà tiên tri nhưng luật pháp lìa khỏi thầy tế lễ, và mưu trí lìa khỏi các trưởng lão. 27 Vua sẽ than khóc, người lãnh đạo sẽ mặc lấy sự kinh hãi, tay của dân trong đất đều run rẩy. Ta sẽ đối đãi với họ tùy theo cách họ ăn ở; Ta sẽ phán xét họ tùy theo tội của họ. Bấy giờ, họ sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.’”


SUY GẪM:

C. 14-18 Đức Chúa Trời đổ cơn thịnh nộ trên dân sự tội lỗi. Họ đã quên rằng mình chỉ có được chiến thắng nếu Đức Chúa Trời chiến đấu thay cho mình. Vậy mà họ lại chuẩn bị chiến đấu chống Ba-by-lôn với sức riêng của mình. Lòng kiêu ngạo khiến họ phải chịu cảnh khốn đốn (c.17). Dù đã chuẩn bị cho chiến trận nhưng chẳng ích gì, Chúa đã xây mặt khỏi họ, cho phép những kẻ gian ác tiến đánh và xâm chiếm. Bởi cớ sự hỗn tạp của Y-sơ-ra-ên, đền thờ Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ bị phá hủy (c.22). Cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống Y-sơ-ra-ên và dân sự mang đến cảnh sầu thảm, thống khổ. Những ai chối bỏ đường lối Chúa sẽ đầy dẫy kinh hãi, lo sợ và bất an.

C. 25-27 Khi đối diện với sự trừng phạt, họ không tìm thấy ai để hướng dẫn và giúp đỡ. Dân sự có các nhà tiên tri, thầy tế lễ, trưởng lão, người lãnh đạo thuộc linh nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ nào hết. Họ không nhận được bất kì lời hướng dẫn hữu ích nào: không có khải tượng dành cho các nhà tiên tri; không có sự dạy dỗ dành cho các thầy tế lễ; sự khôn ngoan của các trưởng lão cũng biến mất. Đây là sự đoán phạt khủng khiếp cho thấy mọi sự hướng dẫn đã bị cất đi. Hãy tỉnh thức và khẩn nguyện để đất nước và Hội thánh của chúng ta không rơi vào tình trạng giống như vậy. Và chúng ta cũng hãy từ bỏ tội lỗi, không nương cậy vào bất kì điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Khi hoạn nạn xảy đến, xin giúp con từ bỏ sự khôn ngoan của riêng mình mà đến cùng Ngài.

Bình Luận:

You may also like