Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Lời Hứa Phục Hồi Y-sơ-ra-ên

Ngày 15 – Lời Hứa Phục Hồi Y-sơ-ra-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 11:14-25

14 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 15 “Hỡi con người, dân cư thành Giê-ru-sa-lem đã nói với chính anh em ngươi, tức là bà con ngươi và tất cả mọi người thuộc nhà Y-sơ-ra-ên, rằng: ‘Hãy lìa xa Đức Giê-hô-va đi; đất nầy đã được ban cho chúng tôi làm sản nghiệp.’ 16 Vì thế, hãy nói với họ: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Mặc dù Ta đã dời họ qua các dân tộc, đã phân tán họ trong nhiều nước, Ta vẫn còn là nơi thánh cho họ trong một thời gian ngắn tại các nước mà họ đi đến.’ 17 Vậy nên hãy nói: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Ta sẽ tập hợp các ngươi lại từ giữa các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước mà các ngươi bị tản lạc, và Ta sẽ ban đất của Y-sơ-ra-ên cho các ngươi.

18 Họ sẽ đến đó và sẽ loại bỏ mọi vật đáng ghét và đáng ghê tởm của nó khỏi nơi đó. 19 Ta sẽ ban cho họ một tấm lòng mới, phú thần mới trong họ, cất lòng bằng đá khỏi xác thịt họ và sẽ ban cho họ lòng bằng thịt 20 để họ đi theo lề luật Ta, vâng giữ và thi hành các phán quyết Ta. Họ sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. 21 Nhưng các kẻ để lòng mình ham mê những vật đáng ghét và ghê tởm thì Ta sẽ làm cho đường lối họ đổ lại trên đầu họ,’ Chúa Giê-hô-va phán vậy.”

22 Bấy giờ các chê-ru-bim giương cánh lên với các bánh xe bên cạnh chúng, và vinh quang Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên cũng ở trên chúng. 23 Vinh quang của Đức Giê-hô-va cất lên từ giữa thành và dừng lại trên núi về phía đông của thành. 24 Thần cất tôi lên và trong khải tượng, tôi được Thần của Đức Chúa Trời đem đi qua xứ Canh-đê, đến với những người đang bị lưu đày. Rồi khải tượng mà tôi đã thấy rời khỏi tôi. 25 Bấy giờ tôi thuật lại cho những người đang bị lưu đày mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho tôi.

SUY GẪM:

C. 16-18 Lại một lần nữa, Ngài sẽ gọi những con người tan lạc trở về và làm cho họ được vinh hiển, đây là câu trả lời cho lời cầu nguyện của Ê-xê-chi-ên (c.13). Ngài sẽ đưa người đã bị lưu đày trên những vùng đất ngoại bang trở về. Những người bị bắt làm phu tù cho là họ kém may mắn và ganh tị với những người được bỏ lại ở Giê-ru-sa-lem. Có sự rối trí đối với những người này, Lời Chúa phán rằng Ngài sẽ là một nơi trú ẩn cho họ tại vùng đất ngoại bang là một sự an ủi lớn cho họ. Đức Chúa Trời cho phép họ hồi hương, phục hồi họ để bỏ đi tất cả các thần tượng và trở nên những người được vinh quang, là những người chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi

C. 19, 20 Ngài là Đấng ban cho chúng ta một tâm linh mới, và với quyền năng tối thượng Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mềm mại. Ngài cất bỏ sự cứng lòng nơi họ và làm họ nhẹ nhàng trở lại để có thể vâng Lời Ngài. Qua đó, sự phục hồi thật được hoàn thành. Cuối cùng thì điều này cũng được làm trọn qua Đấng Christ. Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời – Đấng làm chúng ta trở nên mới trong Đấng Christ. Khi Chúa làm mới lại lòng chúng ta bởi ân điển thì chúng ta sẽ có sức lực để sống theo Lời Ngài. Vì thậm chí chúng ta không thể giữ được Lời Chúa nhờ vào nỗ lực riêng dù chỉ trong giây lát thôi

C. 22-25 Đức Chúa Trời lìa bỏ thủ đô tội lỗi, thành Giê-ru-sa-lem. Vinh hiển của Ngài được cất lên khỏi trung tâm thủ đô và rời đến những đỉnh núi ở phía đông. Sự vinh quang của Chúa đã lìa khỏi đền thờ và Giê-ru-sa-lem nhưng Ngài còn ngập ngừng đôi chút xem dân sự sẽ ăn năn hay không. Và khi chúng ta ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ trở lại.

Cầu nguyện  Nguyện hằng ngày con nhận được phép tắc của Thánh Linh Chúa và vâng Lời Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like