Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Sự Trừng Phạt Giê-ru-sa-lem

Ngày 07 – Sự Trừng Phạt Giê-ru-sa-lem

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 5:1-17

1 “Hỡi con người, hãy lấy một thanh gươm bén dùng làm dao cạo râu mà đưa qua đầu và râu của con. Sau đó, dùng cân để cân mà chia tóc ra. 2 Khi những ngày vây thành kết thúc, con hãy đốt một phần ba tóc ấy ở giữa thành, rồi lấy một phần ba khác dùng gươm mà đánh nó ở chung quanh thành. Và rải một phần ba cuối cùng ra trước gió vì chính Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo sau. 3 Trong những sợi tóc còn lại, con hãy lấy một ít mà buộc vào vạt áo choàng của mình. 4 Con cũng hãy lấy vài sợi tóc trong số đó quăng vào lửa và đốt cháy. Từ đó, lửa sẽ lan ra đến cả nhà Y-sơ-ra-ên.”

5 Chúa Giê-hô-va phán: “Đây là thành Giê-ru-sa-lem; Ta đã đặt nó làm trung tâm của các dân tộc và của các nước chung quanh nó. 6 Nhưng nó phản bội phán quyết Ta, làm điều độc ác hơn các dân tộc khác, chống lại luật lệ Ta hơn các nước chung quanh vì họ từ bỏ phán quyết Ta và không bước theo luật lệ Ta. 7 Do đó, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì các ngươi ương ngạnh hơn các dân tộc chung quanh, không bước theo luật lệ Ta, cũng không gìn giữ phán quyết Ta; ngay cả tiêu chuẩn của các nước chung quanh, các ngươi cũng không theo nổi.’(d) 8 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta, chính Ta sẽ chống lại ngươi và Ta sẽ thi hành sự phán xét ở giữa ngươi để các dân tộc đều thấy. 9 Vì mọi điều ghê tởm của ngươi, Ta sẽ làm cho ngươi một điều mà trước kia Ta chưa hề làm, và sau nầy cũng không hề làm nữa. 10 Do đó, ở giữa ngươi, cha sẽ ăn thịt con, con sẽ ăn thịt cha. Ta sẽ thi hành sự phán xét trên ngươi, và Ta sẽ làm cho tất cả những người sống sót của ngươi tan lạc theo mọi hướng gió.’”

11 Chúa Giê-hô-va phán: “Thật như Ta hằng sống, vì ngươi đã làm ô uế nơi thánh Ta bằng những điều ghê tởm, kinh khủng nên Ta sẽ triệt hạ ngươi không thương tiếc. Mắt Ta sẽ không đoái thương ngươi nữa. 12 Một phần ba trong ngươi sẽ chết vì dịch bệnh, bị tiêu hao vì nạn đói kém ở giữa ngươi; một phần ba sẽ chết vì gươm đao ở chung quanh ngươi; còn một phần ba nữa Ta sẽ làm tan lạc theo mọi hướng gió và lấy gươm truy đuổi họ.

13 Cơn giận Ta sẽ được trọn và cơn thịnh nộ Ta lắng xuống và nguôi đi. Khi Ta đã trút cơn giận trên họ rồi thì họ sẽ biết rằng vì lòng sốt sắng mà chính Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán với họ. 14 Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang vu và trở thành nỗi sỉ nhục trong các nước chung quanh ngươi và trước mắt kẻ đi qua. 15 Khi Ta nổi giận phán xét ngươi, đổ cơn thịnh nộ trách phạt ngươi, thì ngươi sẽ trở thành nỗi nhuốc nhơ và sự chê cười, lời cảnh cáo và nỗi kinh hoàng cho các nước chung quanh ngươi. Chính Ta là Đức Giê-hô-va phán vậy! 16 Ta sẽ bắn vào các ngươi(e) những mũi tên độc của cơn đói kém để hủy diệt các ngươi; Ta sẽ bắn để tiêu diệt các ngươi. Ta sẽ thêm sự đói kém trên các ngươi và sẽ cắt đứt nguồn lương thực của các ngươi. 17 Ta sẽ giáng cơn đói kém trong các ngươi và sai thú dữ cướp đi con cái các ngươi. Dịch bệnh và sự đổ máu sẽ trải qua giữa ngươi, và Ta lại sẽ sai gươm giáo đến trên ngươi nữa. Chính Ta là Đức Giê-hô-va đã phán vậy!”


SUY GẪM:

C. 1-4 Đức Chúa Trời không bỏ qua tội lỗi của dân sự mà với sự trừng phạt nghiêm khắc, Ngài cất bỏ sự gian ác. Với việc cạo tóc và râu, dân Y-sơ-ra-ên đã đánh mất sự thánh khiết trước mặt Chúa và khiến họ thấy hổ thẹn. Cũng vậy, Giê-ru-sa-lem sẽ bị sụp đổ trên ba khía cạnh: dân sự bị chết cháy; bị chết vì gươm đao; và bị bắt đi lưu đày. Sự trừng phạt của Đức Chúa Trời không xảy đến trong một ngày ngắn ngủi mà đó là một sự hoạch định. Sự trừng phạt đến từ Chúa, việc đoán xét tội lỗi là điều đáng sợ và không thể tránh khỏi. Khi chúng ta đang sống trong an bình thì hãy nhanh chóng ăn năn, từ bỏ tội lỗi của mình và trở lại cùng Đức Chúa Trời.

C. 9-17 Đức Chúa Trời ghét tội thờ thần tượng và điều đó khiến Ngài nổi giận. Chúa trừng phạt chống lại Giê-ra-sa-lem, nơi hầu việc các thần tượng và làm ô uế sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (c.11). Hậu quả là Giê-ru-sa-lem sẽ bị sụp đổ hoàn toàn bởi dịch bệnh, đói kém và chiến tranh. Đến ngày cuối cùng sẽ xảy ra một việc khủng khiếp, đó là cha mẹ ăn thịt con cái của chính mình. Đây là hậu quả tất yếu cho những ai phá vỡ giao ước với Đức Chúa Trời (Phục Truyền 28:53). Khi hầu việc các thần tượng không phải là Đức Chúa Trời, họ sẽ trở thành sự chê cười cho các nước láng giềng. Chúa nói rằng Ngài sẽ khiến xảy ra đói kém, tai ương, dịch bệnh và chiến tranh. Khi chúng ta phạm tội, hãy nhận biết rằng chúng ta trở thành kẻ thù của Chúa. Chúng ta cũng phải nhận thức được việc thờ lạy thần tượng là trọng tội. Những thần tượng nào đang có trong đời sống bạn cần phải loại trừ?

Cầu nguyện  Xin giúp con sống một đời sống nương cậy duy nhất nơi Chúa và vâng phục Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like