Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Trừng Phạt Tội Thờ Hình Tượng

Ngày 08 – Trừng Phạt Tội Thờ Hình Tượng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 6:1-14

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy xây mặt về các núi của Y-sơ-ra-ên và nói tiên tri chống lại họ, 3 rằng: ‘Hỡi các núi của Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán với các núi, các đồi, các khe suối và các thung lũng: Nầy Ta, chính Ta, sẽ sai gươm đao đến trừng phạt các ngươi, hủy diệt các nơi cao của các ngươi. 4 Bàn thờ của các ngươi sẽ bị phá tan, bàn thờ xông hương của các ngươi sẽ bị đập vỡ nát; Ta sẽ ném những kẻ bị giết của các ngươi trước mặt thần tượng các ngươi. 5 Ta sẽ đặt những xác chết của con cái Y-sơ-ra-ên trước mặt thần tượng của họ và rải hài cốt các ngươi chung quanh bàn thờ của các ngươi. 6 Bất cứ nơi nào các ngươi ở thì thành trì sẽ bị tàn phá, các nơi cao sẽ bị hoang vu đến nỗi bàn thờ của các ngươi bị điêu tàn và đổ nát, thần tượng bị đập bể và không còn nữa; bàn thờ xông hương bị triệt hạ và mọi công việc của các ngươi bị xóa sạch. 7 Những kẻ bị giết sẽ ngã xuống giữa các ngươi, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va!

8 Tuy nhiên, Ta sẽ còn chừa lại một số người, vì sẽ có một số người trốn thoát khỏi lưỡi gươm khi các ngươi bị tan lạc trong các nước. 9 Những kẻ trốn thoát trong các ngươi sẽ nhớ đến Ta trong các nước mà họ bị bắt đến, và họ biết rằng lòng Ta đau đớn vì sự tà dâm của họ đã khiến họ lìa bỏ Ta và cặp mắt tà dâm của họ hướng về các thần tượng mình. Bấy giờ, họ tự oán ghét mình về mọi điều dữ họ đã làm và về những việc kinh tởm của họ. 10 Họ sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va, và lời cảnh báo về tai họa mà Ta giáng xuống không phải là chuyện viển vông đâu.’”

11 Chúa Giê-hô-va phán thế nầy: “Hãy vỗ tay, giậm chân và nói: ‘Than ôi! Vì mọi điều dữ đáng ghê tởm của nhà Y-sơ-ra-ên! Vì họ sẽ chết bởi gươm đao, đói kém và dịch bệnh.’ 12 Kẻ nào ở xa sẽ chết bởi dịch bệnh. Kẻ nào ở gần sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Kẻ sống sót và kẻ bị bao vây sẽ chết bởi đói kém. Như thế, Ta sẽ trút xong cơn giận của Ta trên họ. 13 Khi những kẻ bị giết của họ nằm giữa đám thần tượng chung quanh bàn thờ, trên mỗi gò cao, trên mọi đỉnh núi, dưới mọi cây xanh và cây thông rậm rạp, khắp những nơi họ dâng hương thơm ngào ngạt cho các thần tượng mình, bấy giờ các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va. 14 Vậy, Ta sẽ giơ tay ra chống lại họ, và khắp nơi họ ở, Ta sẽ làm cho đất trở nên hoang vu, tiêu điều, từ hoang mạc cho đến Đíp-lát. Bấy giờ họ sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.”

SUY GẪM:

C. 8-10 Đức Chúa Trời chiếu ánh sáng hy vọng ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất. Ngay giữa cơn thịnh nộ đoán phạt thì Chúa vẫn chừa lại một số người, vì thế kế hoạch yêu thương dành cho Y-sơ-ra-ên được trở thành hiện thực. Lúc bị bắt đi lưu đày, họ sẽ nhớ đến Đức Chúa Trời, nhớ lại những hành động tội lỗi của mình và ăn năn. Khi đó họ sẽ xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là Đấng chân thật. Hãy cùng ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng bảo vệ những ai tin cậy Ngài ngay cả trong thời điểm xảy ra sự trừng phạt.

C. 1-2 Những người đi rao giảng Lời Chúa không thể tự nói sứ điệp của riêng mình mà nói ra lời của Đức Chúa Trời. Họ phải nói những điều không phải khiến người ta đẹp lòng nhưng Chúa đẹp lòng và rao ra sứ điệp với uy quyền của Ngài.

C. 3-7 Các thần tượng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Bởi chiến tranh, mọi sự hủy phá xảy đến không chỉ thần tượng bị đập bể mà những kẻ thờ lạy thần tượng cũng bị tản lạc khắp nơi. Cả nơi ở của những kẻ thờ lạy thần tượng cũng bị triệt hạ. Thần tượng không làm hư con người nhưng làm hư người nào coi thần tượng là nguồn lợi riêng của mình. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống những ai thờ lạy thần tượng vô tri và phù phiếm. Không thần tượng nào có thể bảo vệ chúng ta khỏi sự trừng phạt của Chúa. Bạn có đang thờ phượng duy nhất Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện  Nguyện con nhận biết Ngài trong một cách mới qua những hoạn nạn mà con đối diện.

Bình Luận:

You may also like