Ngày 15 – Men Của Người Pha-ri-si Và Người Sa-đu-sê

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 16:1-12
Không giống như dân ngoại là những người đã thấy chức vụ của Chúa Giê-su và họ đã quay trở lại với Ngài, Chúa Giê-su cảnh báo người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê là những kẻ chống đối Ngài và Ngài bảo các môn đồ phải cảnh giác đối với họ.

Bài Thảo Luận Nhóm – Tuần 2 tháng 2 – Tấm Lòng Không Rửa

HỌC KINH THÁNH THEO NHÓM Ma-thi-ơ 15:10-20

TUẦN 2: BÀN TAY KHÔNG RỬA,

HAY TẤM LÒNG KHÔNG RỬA?

Chúa Giê-su sau khi vạch trần sự giả tạo và sai lầm của các quan xét và người Pha-ri-si, những kẻ phê phán môn đồ về việc ‘không rửa tay trước khi ăn, hướng về phía đám đông dân và các môn đồ, đã làm họ tỉnh thức về ‘sự thánh khiết thật và bản chất của luật Môi-se’. Vấn đề không phải là ‘bàn tay không rửa’, mà chính là ‘tấm lòng không rửa’ vậy.

Câu chuyện Kinh Thánh (Quan sát Lời Đức Chúa Trời)

 

1. Chúa quan sát cuộc tranh luận của các môn đồ và đám đông, gọi họ đến gần và giảng về bản chất vấn đề.

1) Chúa Giê-su nói những điều gì với các môn đồ và đám đông (câu 10,16)?

2) Chúa Giê-su muốn họ tỉnh thức điều gì (câu 11,18)?

 

2. Lời của Chúa Giê-su đã trờ thành ‘nền móng được xây dựng’ với các môn đồ và đám đông dân, nhưng lại trở thành “hòn đá ngăn trở” (làm mích lòng) với những kẻ tìm đến với mục đích điều tra, phán xét.

1) Lời của Chúa Giê-su đã làm mích lòng ai (câu 12)?

2) Theo đó, Chúa Giê-su đã lấy những ví dụ gì để dạy người Pha-ri-si (câu 13,14)?

3) Chúa Giê-su nói kết cục đến với cả sự dạy dỗ của người Pha-ri-si và chính họ là thế nào (câu 13,14)?

 

3. Môn đồ Phê-rơ chậm hiểu đã xin Chúa giải thích dụ ngôn đó.

1) Điều gì làm cho người ta ô uế (câu 18,20)?

2) Tại sao điều đó làm cho người ta ô uê (câu 18)?

3. “Những điều xuất phát từ bên trong” làm người ta ô uế là gì (câu 19)?

Câu chuyện của chúng ta (chia sẻ câu chuyện trong đời sống)

 

1. Hướng về phía dân đông, Ngài bảo họ “hãy nghe và hiểu”, để thay đổi không khí xung quanh Chúa hỏi các môn đồ ‘ đến các con cũng chưa hiểu sao’?. Bởi họ vẫn hoàn toàn không hiểu điều Chúa dạy từ trước và những điều Ngài nhấn mạnh đến hai lần (Mác 5:3,8; 13:15). Bạn cho rằng lý do ta không cảm động hoặc tỉnh thức dù được nghe lời Ngài là gì?

 

 

2. ‘Truyền khẩu của trưởng lão’ bóp méo điều răn của Đức Chúa Trời, Ngài lọc ra ‘những kẻ giả tạo’ làm cho con cái Đức Chúa Trời rơi vào sai lầm. Bên dưới tên gọi mĩ miều là thói quen phổ biến và truyền thống lâu đời, ‘truyền khẩu của con người’ có chăng đang được truyền lại để trở nên thông dụng hay dạy cho cộng đồng trong nhà thờ?

 

 

3 ‘Tấm lòng không rửa’ là vấn đề lớn hơn ‘bàn tay không rửa’. Việc giấu ‘tấm lòng ô uê’ bằng ‘đôi tay sạch’ chỉ là hình thức và dối trá. Rơi vào hình thức khi nhận biết con người, nếu chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, tới lúc nào đó ta sẽ dùng đến sự tạm miễn của giả dối. Chúng ta phải làm thế nào để đối với con người cách nghiêm túc hơn và đến gần Chúa thêm hơn?

 

Tóm tắt:

 

Cánh đồng tốt ‘là những kẻ nghe và hiểu’ (13:23). Nhưng còn phải sống theo lời ấy chứ không chỉ dừng ở sự hiểu. Khi nhận sự cai trị của lời Ngài, tôi đương nhiên có thể giữ được tấm lòng chân thật và thánh khiết cùng niềm tin kiên cố trong cộng đồng mình.

Cùng nhau cầu nguyện

Cầu xin Chúa mở đôi mắt tâm linh đã mù của chúng con, giúp chúng con nghe và hiểu đúng lời Ngài.

Ngày 14 – Suy gẫm Lời Chúa ngày Va-len-tin

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 15:29-39
Trong phân đoạn kinh thánh ngày hôm nay, Chúa Giê-su chữa lành rất nhiều bệnh tật và Ngài nuôi 4000 người với bảy ổ bánh và hai con cá. Điều này bày tỏ về Phúc âm của nước Đức Chúa Trời đang lan rộng ra đến dân ngoại và qua cả bờ cõi xứ Giu-đê.

Học Kinh Thánh Đầu Năm: Chúa Giê-xu Chữa Lành Và Nuôi Dân Chúng

hoadaothanhkinhhangngayHoiThanh.Com - Trong phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay, Chúa Giê-xu chữa lành rất nhiều bệnh tật và nuôi 4000 người với bảy ổ bánh và vài con cá. Điều này bày tỏ về Phúc Âm của nước Đức Chúa Trời đang lan rộng ra đến dân ngoại và qua cả bờ cõi xứ Giu-đê.

Phân đoạn Kinh thánh suy gẫm hôm nay:

Ngày 13: Đức Tin và Sự Chữa Lành Cho Người Đàn Bà Canaan

hoamaithanhkinhhangngayHoithanh.com - Tiếp theo bài học về sự thanh sạch thật (câu 1-20 của Math 15), Chúa Giê-xu bày tỏ ra sự mở rộng của nước thiên đàng qua sự chữa lành cho người phụ nữ Canaan là người mà các nhà lãnh đạo Do Thái nghĩ rằng đó là ô uế.

Ngày 12 – Sự Thanh Tẩy Thực Sự

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 15:10-20
long nguoi
Chúa Giê-su trả lời cho câu hỏi của người Pha-ri-si về sự thanh tẩy và Ngài dạy dỗ các môn đồ của Ngài về sự thanh tẩy thực sự là gì.

Ngày 11 – Niềm Tin Giả Tạo

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 15:1-9
truyen thongNhững người lãnh đạo tôn giáo đã buộc tội các môn đồ của Chúa Giê-su rằng họ đã phá vỡ tục lệ của các trưởng lão là trước khi ăn phải rửa tay. Tuy nhiên, Chúa Giê-su dạy dỗ họ về sự thanh sạch thực sự là như thế nào.

Ngày 10 – Chúa Giê-su Đi Bộ Trên Mặt Nước

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 14: 22-36
jesus_walking_on_water 2 Câu trả lời cho câu hỏi Chúa Giê-su là ai được bày tỏ qua phép lạ đi bộ trên mặt nước sau phép lạ Chúa nuôi năm ngàn người qua năm ổ bánh và hai con cá.

Ngày 9 – Chúa Giê-su Nuôi Dân Ngài

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 14: 13-21
Sau sự nhầm lẫn về Chúa Giê-su của Hê-rốt (Câu 1-12) thì phân đoạn Kinh thánh ngày hôm nay nói về phép lạ từ năm ổ bánh mì và hai con cá để bày tỏ thực chất về Chúa Giê-su.

Ngày 8 – Tin Đồn Về Chúa Giê-su Và Cái Chết Của Giăng

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 14: 1-12
holy-spirit-rain-down-flames_lg2
Từ chương 14 trở đi, công tác cứu chuộc của Chúa Giê-su ngày càng trở nên rõ nét hơn. Qua sự chết của Giăng Báp-tít, chúng ta có thể dự đoán được về sự chết của Chúa Giê-su.