Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Chúa Jêsus Đã Đến Để Cứu Thế Gian

Ngày 09 – Chúa Jêsus Đã Đến Để Cứu Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 12:37-50

37 Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không tin Ngài, 38 để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm: “Lạy Chúa, ai đã tin điều chúng tôi rao giảng, và cánh tay Chúa đã được tỏ ra cho ai?”39 Do đó, họ không thể tin, vì Ê-sai còn nói: 40 “Chúa đã khiến mắt họ đui mù, lòng họ chai đá, kẻo mắt họ thấy được, lòng họ hiểu được và hối cải, để Ta chữa lành cho.”41 Ê-sai nói điều nầy, vì đã thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài. 42 Tuy nhiên, có nhiều người trong hàng lãnh đạo tin Ngài, nhưng vì người Pha-ri-si, nên họ không dám xưng nhận Ngài, sợ bị đuổi khỏi nhà hội. 43 Vì họ quý chuộng vinh quang của loài người hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời.

44 Đức Chúa Jêsus công bố rằng: “Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. 45 Còn người nào thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46 Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để người nào tin Ta thì không còn ở trong bóng tối. 47 Nếu người nào nghe lời Ta mà không vâng giữ thì không phải Ta phán xét người đó. Vì Ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc thế gian. 48 Người nào chối bỏ Ta, không chịu tiếp nhận lời Ta, thì đã có một quan tòa xét xử; chính lời Ta đã nói sẽ xét xử họ trong ngày cuối cùng. 49 Ta không nói theo ý riêng mình, nhưng chính Cha là Đấng đã sai Ta truyền cho Ta phải nói điều chi và công bố điều gì. 50 Ta biết rằng mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời. Vì vậy, những điều Ta nói thì Ta nói đúng như Cha đã truyền dặn.”         

Suy ngẫm

C.42-43 Sự chống đối của các lãnh đạo Do Thái đối với Chúa Jêsus không phải hoàn toàn cứng nhắc; một con số ngày càng tăng trong hàng ngũ các lãnh đạo đã tuyên xưng đức tin, thậm chí là có nhiều nhà cầm quyền tin Ngài. Tuy nhiên, sự sợ hãi của họ đối với người Pha-ri-si còn lớn hơn việc tin Ngài. Và kể từ lúc đó, họ đã không xưng nhận Chúa Jêsus một cách công khai. Trong câu 43 Giăng đã nhìn xuyên thấu lòng người, bày tỏ một lần nữa sự mong  muốn được con người tuyên dương đã ngăn cản họ theo Chúa Jêsus cách công khai.

C.44 Không tin Ta có nghĩa “Không phải chỉ không tin, nhưng là không tin nơi Ta”

C.37-45 Chúa Jêsus thực hiện những phép lạ và dạy dỗ chân lý cho phần lớn những người không tin Ngài. Vì họ coi trọng địa vị trong xã hội của họ và sợ rằng họ sẽ bị mất những vị trí này nếu họ tuyên xưng đức tin nơi Chúa Jêsus (c.37-43). Chúa Jêsus bình đẳng với Đức Chúa Trời. Do vậy, việc tin Chúa Jêsus cũng giống như việc tin Đức Chúa Trời; và việc thấy Chúa Jêsus là thấy Đức Chúa Trời. Qua hình ảnh của Chúa Jêsus chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời và qua Lời của Chúa Jêsus chúng ta có thể nhận biết kế hoạch của Đức Chúa Trời (c.44-45).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Một số người trong Hội đồng đã tin Chúa Jêsus, nhưng không xưng nhận vì họ sợ rằng họ sẽ bị đuổi khỏi nhà hội. Việc không tin Chúa Jêsus đã là một vấn đề, nhưng việc không bày tỏ đức tin bất chấp lòng tin của bạn cũng là vấn đề. Nếu bạn là một tín đồ, bạn nên dạn dĩ xưng nhận đức tin của mình bất chấp áp lực từ những người quanh bạn. Hãy luôn luôn tìm kiếm sự vinh quang của Đức Chúa Trời trước vinh quang của bạn và hãy sống một cách dạn dĩ bằng đức tin của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy để con sống một đời sống tìm kiếm để làm vinh hiển Đức Chúa Trời chứ không phải làm vinh hiển con người.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Các Quan Xét 11-12 

Bình Luận:

You may also like