Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Tiếng Kèn Thứ Bảy

Ngày 08 – Tiếng Kèn Thứ Bảy

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 11:14-19

14 Khổ nạn thứ nhì đã qua; nầy, khổ nạn thứ ba đến mau chóng.

15 Thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có tiếng lớn từ trời nói rằng:

“Vương quốc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta,

Và Đấng Christ của Ngài.

Ngài sẽ trị vì đời đời.”

16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngai trước mặt Đức Chúa Trời đều phủ phục xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời, 17 và nói rằng:

“Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ĐẤNG HIỆN CÓ VÀ ĐÃ CÓ,

Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã nắm quyền tối cao,

Và đã trị vì.

18 Các dân tộc giận dữ;

Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến,

Là thời điểm phán xét kẻ chết,

Ban thưởng cho các đầy tớ Ngài, các nhà tiên tri, các thánh đồ,

Và những người kính sợ danh Ngài,

Cả bé lẫn lớn,

Và hủy diệt những kẻ hủy diệt quả đất.”

19 Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, bên trong thấy có Hòm Giao Ước của Ngài, rồi có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm, động đất và mưa đá lớn.

SUY GẪM:

C. 16, 17  Đức Chúa Trời là Vị Vua hiện có, đã có và đang trị vì, là Đức Chúa Trời Tối cao Quyền năng. Khi hai bốn vị trưởng lão (những người của Đức Chúa Trời) mô tả Ngài, họ không nói “Đấng sẽ đến”. Khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, thế giới này bây giờ là Vương quốc của Chúa và Đấng Christ và dưới sự trị vì của Đức Chúa Trời, hoàn tất tương lai mà họ mong đợi. Hiện giờ, thế giới này có quyền lực ngăn cản sự ngợi khen của những người của Đức Chúa Trời, nhưng ngày đó sẽ sớm đến để ngợi khen sự tể trị toàn hảo của Ngài tới khắp đầu cùng đất; và sự ngợi khen yếu đuối của tôi sẽ được khiến nên trọn vẹn!

C.18   Khi đến ngày Đức Chúa Trời trị vì với quyền năng vĩ đại của Vị Vua của các vua, Ngài sẽ hủy phá tất cả những ai không ăn năn hoặc là tức giận về luật Thiên thượng của Đức Chúa Trời. Sẽ đến lúc hủy diệt những kẻ hủy hoại trái đất. Nhưng Ngài sẽ ban thưởng (sự cứu chuộc) cho những người là tôi tớ của Ngài –  các nhà tiên tri và các thánh đồ –  và tất cả những người tôn kính danh thánh của Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng với “đức tin lờ mờ”. Bạn có kính sợ Đức Chúa Trời hay không? Liệu đất (điều kiện sống và các nguồn tài nguyên) có được tôn trọng để phục vụ, chăm sóc và chia sẻ hay không hay là nó bị ô nhiễm và bị hủy hoại bởi những ham muốn ích kỷ của đất nước, dân tộc, hoặc công ty hay cá nhân tôi?Khi Đức Chúa Trời muốn tể trị cuộc sống của tôi hoàn toàn, muốn can thiệp và lấy đi điều quý giá, và ngăn chặn cách của tôi bằng nhiều sự trở ngại, thì bạn có cúi đầu đầu phục một cách riêng tư và thờ phượng hay không? Hay là bạn sẽ tức giận với Đức Chúa Trời và đòi hỏi có vương quốc của riêng mình hay không?

Cầu nguyện   Xin hãy giúp con sống làm một chứng nhân trung tín của Ngài cho đến khi thế giới này trở thành Vương quốc của Chúa, là Đấng Christ.

Bình Luận:

You may also like