Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Đức Chúa TRời Và Đấng Christ Là Đền Thờ

Ngày 25 – Đức Chúa TRời Và Đấng Christ Là Đền Thờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 21:22-22:5

22 Tôi không thấy đền thờ nào trong thành, vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con là đền thờ của thành. 23 Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành, và Chiên Con là đèn của thành. 24 Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành; các vua trên đất sẽ đem vinh quang mình vào đó. 25 Những cửa thành suốt ngày không đóng, vì tại đó không có ban đêm. 26 Người ta sẽ đem vinh quang và sự tôn trọng của các dân vào đó. 27 Tất cả những kẻ ô uế, kẻ làm điều ghê tởm, kẻ nói dối đều không được vào thành, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của Chiên Con.

22

1 Khi ấy thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống, trong như pha lê, ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, 2 chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả mười hai mùa, mỗi tháng ra quả một lần; và lá cây dùng để chữa lành cho các dân. 3 Sẽ chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài. 4 Họ sẽ được thấy mặt Ngài, và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. 5 Đêm sẽ không còn nữa và người ta không còn cần đến ánh sáng đèn hay mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ. Và họ sẽ trị vì đời đời.

SUY GẪM:

C. 22   Trong thành Giê-ru-sa-lem mới, không còn đền thờ nữa vì Đức Chúa Trời và Đấng Christ sẽ là đền thờ. Những người Giu-đa, những người đã từng mơ ước xây dựng lại ngôi đền thờ có thể thấy được kể từ khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy năm 70 SCN, chưa từng tưởng tượng được điều này, nhưng  chính Đức Chúa Trời  sẽ ngự trong đền tạm giữa dân sự của Ngài (21:3). Chúng ta không được ngừng việc kêu gọi xây dựng hội thánh là “đền thờ”, bởi vì Đức Chúa Trời và Hội thánh (nơi ngự của Đấng Christ), được hiệp thành một, là đền thờ thực sự.

C. 23-27   Cộng đồng của những người Đức Chúa Trời sẽ được bao phủ bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Qua ánh sáng của sự vinh quang của Đức Chúa Trời, các vị vua của các dân tộc với vinh quang và sự vinh dự của mình sẽ đến thành và đền thờ (Ê-sai 60: 1-7, 11, 15-16). Khi Đấng Christ là Sự sáng tỏa ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời chống lại sự kháng cự mạnh mẽ của thế lực tối tăm, Hội thánh sẽ là sự sáng chiếu sáng trong tối tăm để dẫn dắt thế giới đang hấp hối đến với đền thờ thực sự  –  Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Hội thánh không bao giờ được bẻ cong Phúc âm hoặc tìm kiếm vinh quang của thế giới này, nhưng bày tỏ trật tự của Vương quốc Đức Chúa Trời –   là một điều dường như ngược lại trong thế giới này.

C. 25   Đức Chúa Trời luôn luôn mở mười hai cổng, và chiếu sáng ánh sáng của sự vinh quang để  ban cho chúng ta nhiều cơ hội đến với sự thông công trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Trong năm nay,  bạn có đang trông đợi tấm lòng của Chúa chờ đợi chúng ta hay là bạn quá bận rộn với những vấn đề của mình?

Cầu nguyện  Xin hãy cho con sống làm ánh sáng của Chúa. Xin hãy sai phái con đi bày tỏ ánh sáng vinh quang  của Chúa Jêsus Christ!

Bình Luận:

You may also like