Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Sụp Đổ Của Ba-by-lôn

Ngày 18 – Sự Sụp Đổ Của Ba-by-lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 18:1-8

1 Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác có thẩm quyền lớn từ trời xuống; cả đất đều rực sáng bởi vinh quang của thiên sứ ấy. 2 Thiên sứ kêu lớn tiếng:

“Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ, đã sụp đổ rồi!

Nó đã trở nên sào huyệt của các quỷ,

Hang ổ của các tà linh,

Và các loài chim ô uế, đáng ghét.

3 Vì tất cả các dân tộc đã uống rượu cuồng loạn vô luân của nó,

Các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó,

Các thương gia trên đất đã làm giàu bởi sự quá xa hoa của nó.”

4 Rồi tôi nghe một tiếng khác đến từ trời, bảo rằng:

“Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn!

Kẻo các con tham gia vào tội lỗi của nó,

Và cùng chịu chung tai họa với nó chăng;

5 Vì tội lỗi nó chất cao đến tận trời.

Và Đức Chúa Trời nhớ đến tội ác nó.

6 Hãy đối xử với nó như nó đã đối xử,

Hãy báo trả cho nó gấp đôi những việc nó đã làm.

Hãy pha cho nó gấp đôi chén mà nó đã pha.

7 Nó đã tự tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu,

Thì hãy làm cho nó bị khổ ải, sầu muộn bấy nhiêu.

Vì nó nói trong lòng rằng:

‘Ta ngồi như một nữ hoàng!

Ta không phải là góa phụ,

Ta sẽ không bao giờ biết sầu muộn.’

8 Vì vậy, trong một ngày các tai họa sẽ đến với nó:

Nào chết chóc, nào sầu muộn, nào đói kém.

Nó sẽ bị thiêu cháy bằng lửa,

Vì Chúa, Đấng phán xét nó, là Đức Chúa Trời đầy uy quyền.”

C. 4, 5   Đức Chúa Trời bảo dân sự của Ngài đừng chia sẻ tội lỗi của Ba-by-lôn, nhưng phải ra khỏi nó để họ không phải nhận bất cứ tai họa nào. Tội lỗi của nó chồng chất lên tận trời và Đức Chúa Trời ghi nhớ những điều trái đạo lý của nó; có một sự chấm dứt sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời. Lĩnh vực tội lỗi mà tôi phải rời bỏ bây giờ và để không phải chịu mất mát theo sự đoán xét của Đức Chúa Trời là gì? Cho dù việc từ bỏ điều gì đó tội lỗi có khó khăn bao nhiêu, thì nó cũng không quan trọng bằng việc từ bỏ cuộc sống đời đời!

C. 6, 8   Đức Chúa Trời sẽ đưa đến sự đoán phạt gấp hai lần cho Ba-by-lôn vì những điều mà nó đã làm. Ngài sẽ làm vậy một cách nhanh chóng (“trong một ngày”). Ngài sẽ bày tỏ diện mạo giả dối của nó, và ngược lại, bày tỏ Đức Chúa Trời, Đấng phán xét thực sự quyền năng như thế nào. Đã bao nhiêu lần chúng ta xác nhận sự nhỏ bé của mình khi chúng ta nghe thấy thế giới vang động như khủng long xung quanh chúng ta? Tuy thế, khi chúng ta biết thực tiễn của những kẻ ác sẽ như tòa nhà xây trên cát, và nhớ lại Đức Chúa Trời ghi nhớ tội lỗi của họ, thì liệu chúng ta có thể không dạn dĩ và cứ ngủ ngon hơn bây giờ được không?

C. 7   Ba-by-lôn là một thành xinh đẹp, lộng lẫy, rực sáng và hấp dẫn. Nó tự tin và tích cực về tương lai. Nhưng trước Đức Chúa Trời quyền năng, người ta nhơ nhớp, bất bình thường, kiêu  ngạo, ngu ngốc và tàn nhẫn. Đây là một cử chỉ chờ đợi sự đối xử Thiên thượng cho những gì mà tôi không có là vô dụng. Đừng bị lừa dối bởi ý tưởng là sự thành công trên thế giới này và địa vị đặc biệt có thể mang lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện–  Xin hãy giúp con nhận biết đâu là “Ba-by-lôn” trong cuộc đời con –  để con có thể ra khỏi ngay lập tức và tránh được tai họa của Đức Chúa Trời!

Bình Luận:

You may also like