Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Hai Loại Mùa Gặt

Ngày 13 – Hai Loại Mùa Gặt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 14:14-20

14 Rồi tôi nhìn xem, kìa, có một đám mây trắng; trên mây có ai giống như Con Người đang ngồi, đầu đội mão triều thiên bằng vàng, tay cầm một lưỡi liềm bén. 15 Một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, cất tiếng lớn gọi Đấng ngồi trên mây: “Hãy đưa lưỡi liềm của Ngài ra và gặt đi vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín rồi.” 16 Đấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của mình xuống đất và cả mặt đất đều bị gặt.

17 Tôi thấy một thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra cũng có một lưỡi liềm bén.

18 Rồi một thiên sứ khác nữa, có quyền trên lửa, từ bàn thờ đi ra, lớn tiếng gọi vị có lưỡi liềm bén rằng: “Hãy đưa lưỡi liềm của anh ra và cắt những chùm nho ở mặt đất đi, vì nho đã chín rồi.” 19 Thiên sứ ném lưỡi liềm xuống mặt đất, cắt những chùm nho từ dây nho, và ném vào thùng ép lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 20 Chúng phải bị giày đạp trong thùng ép ấy bên ngoài thành, rồi có máu từ thùng ép chảy ra; ngập đến hàm thiếc ngựa, và trải dài khoảng ba trăm cây số.

SUY GẪM:

C. 14   Trong Cựu ước Đa-ni-ên thấy sự hiện thấy  về “Một Đấng giống như Con Người, đến trên những đám mây từ thiên đàng, đến gần Những ngày xa xưa và được dẫn vào sự hiện diện của Ngài. Ngài được giao cho thẩm quyền, sự vinh hiển và quyền năng tối cao” (Đa-ni-ên 7: 13-14). Khi Đức Chúa Trời một lần nữa chỉ cho Giăng sự hiện thấy về Đấng giống như Con Người với vương miện bằng vàng trên đầu và một chiếc liềm sắc bén trong tay người, người cho phép Giăng biết rằng Chúa Jêsus Christ sẽ quay trở lại để phán xét mọi dân tộc. Chúng ta hãy tỉnh thức hôm nay và mỗi ngày vì lần đến thứ hai của Chúa; không phải là Ngày phán xét đối với người tin, nhưng là thời giờ của sự cứu chuộc và sự vinh hiển!

C. 17-20   Thiên sứ thứ hai và thứ ba xin Chúa Jêsus bắt đầu mùa gặt sự phán xét nghịch lại những người thuộc về con thú. Bởi vì tội lỗi không chấp nhận được của họ đã chín muồi, Ngài phải sử dụng lưỡi liềm sắc bén. Những người này chối bỏ nhiều cơ hội ăn năn; thay vào đó, họ lăng mạ Đức Chúa Trời và thờ lạy hình tượng của con thú. Như những trái nho được hái và bỏ vào bàn ép, họ sẽ bị giày đạp và bị biến thành như nước ép. Những người thuộc về con thú bị chà đạp trong bàn ép và huyết của họ chảy ra từ bàn ép, dâng cao như dây cương với một khoảng cách 1,600 sta-di-a (khoảng 200 dặm). Chúa Con sẽ phán xét họ một cách đầy đủ và mạnh mẽ đến mức điều đó sẽ lan ra khắp đất (Ê-sai 63:3; Giô-ên 3:13; Khải huyền 19:15). Nếu Chúa quay trở lại ngay bây giờ,  liệu chúng ta, cộng đồng chúng ta và Hội thánh có được thu hoạch là của Đức Chúa Trời hoàn toàn hay không?

Cầu nguyện Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con trưởng thành trong ân điển của Ngài mỗi ngày để Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi và chấp nhận chúng con. 

Bình Luận:

You may also like