Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Việc Đo Đền Thờ Và Hai Chứng Nhân

Ngày 07 – Việc Đo Đền Thờ Và Hai Chứng Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 11:1-13

1 Bấy giờ tôi được ban cho một cây thước đo giống như cây gậy và được bảo: “Hãy đứng dậy đo đền thờ của Đức Chúa Trời và bàn thờ cùng với những người thờ phượng trong đó. 2 Nhưng sân ngoài thì chừa ra, đừng đo; vì nó đã được giao cho dân ngoại, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong bốn mươi hai tháng. 3 Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta mặc áo vải sô và nói tiên tri trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày.”

4 Hai người nầy là hai cây ô-liu và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của đất. 5 Nếu ai muốn làm hại hai người nầy thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu đốt những kẻ thù của họ; bất cứ ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. 6 Họ có quyền đóng trời lại để mưa không rơi xuống trong những ngày họ nói tiên tri; họ cũng có quyền trên nước để biến nước thành máu, và dùng mọi thứ tai họa làm hại đất bất cứ lúc nào họ muốn.

7 Khi hai người đã làm chứng xong thì con thú từ vực sâu đi lên, giao chiến và đánh bại họ rồi giết đi. 8 Xác hai người sẽ nằm trên đại lộ của thành phố lớn, gọi theo nghĩa bóng là Sô-đôm và Ai Cập, nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự giá. 9 Mọi người thuộc các dân, các bộ tộc, các thứ tiếng, các nước sẽ nhìn xem xác của họ trong ba ngày rưỡi, và không chịu cho chôn trong mồ. 10 Dân trên đất vui mừng về họ, hớn hở gửi quà cho nhau, vì hai nhà tiên tri nầy đã làm khổ cư dân trên đất.

11 Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào hai người và họ đứng thẳng dậy, khiến những kẻ xem thấy vô cùng sợ hãi. 12 Hai người nghe một tiếng lớn từ trời bảo rằng: “Hãy lên đây!” Hai người lên trời trong đám mây; và những kẻ thù đều xem thấy. 13 Vào giờ ấy, có một cơn động đất lớn; một phần mười thành phố đổ xuống; bảy nghìn người chết trong cơn động đất. Những người còn lại đều kinh hoàng và dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời.

SUY GẪM:

C. 1, 2   Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn Ngài bảo vệ Hội thánh, cộng đồng của Vương quốc Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt. Giăng được kêu gọi đo đền thờ và bàn thờ của Đức Chúa Trời, và đếm những người thờ phượng ở đó. Ông bỏ ra sân phía ngoài và để đó cho những người ngoại; họ sẽ giày đạp lên thành thánh trong 42 tháng (những ngày cuối cùng). Bài này chỉ ra rằng Hội thánh sẽ chịu khổ trong thế giới này cho đến khi Chúa quay trở lại. Giữa hai sự căng thẳng của sự bảo vệ và sự chịu khổ, Hội thánh là cộng đồng hành hương mang hình ảnh của Con Đức Chúa Trời.

C. 7-10   Ba năm rưỡi là khoảng thời gian ấn định dành cho Hội thánh hoàn tất nhiệm vụ làm chứng một cách thành công; đây là giai đoạn khi thành thánh (Giê-ru-sa-lem) sẽ bị chà đạp bởi những người ngoại (c.2). Đây cũng là giai đoạn hai chứng nhân bị giết bởi con thú từ vực sâu, và xác họ nằm trên phố, bởi vì sứ điệp của họ (các chứng nhân) làm phiền những người một lần nữa chối bỏ Đức Chúa Trời và không ăn năn. Thế giới không chào đón những chứng nhân trung tín (Hội thánh). Giống như Chúa Jêsus, tôi có rao giảng Phúc âm kết tội những người thờ lạy hình tượng hay không?

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con không lẩn tránh phần chịu khổ của con, nhưng giúp con thực hiện sứ mệnh làm chứng một cách trung tín để làm gia tăng sự vinh hiển của Chúa. 

Bình Luận:

You may also like