Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Con Thú Đầu Tiên – Con Tốt Của Con Rồng

Ngày 10 – Con Thú Đầu Tiên – Con Tốt Của Con Rồng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 13:1-10

1 Sau đó, tôi thấy một con thú từ biển lên. Nó có mười sừng, bảy đầu; trên các sừng có mười mão miện, trên các đầu có danh hiệu phạm thượng. 2 Con thú tôi xem thấy giống con beo; chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực, ngai báu và thẩm quyền lớn. 3 Một trong những đầu của nó dường như bị trọng thương; nhưng vết thương đã được lành, và cả thế gian đều kinh ngạc mà đi theo con thú ấy. 4 Người ta thờ lạy con rồng vì nó đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ cũng thờ lạy con thú và nói rằng: “Ai giống như con thú, ai có thể giao chiến với nó?”

5 Con thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, phạm thượng; nó được phép thực thi quyền hạn trong bốn mươi hai tháng. 6 Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đền tạm của Ngài và những người ở trên trời. 7 Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ. Nó cũng được ban cho quyền hành trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng, và các nước. 8 Tất cả những người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó, tức là những người không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế. 9 Ai có tai, hãy lắng nghe!

10 Nếu ai phải bị lưu đày,

Người ấy sẽ đi lưu đày.

Nếu ai phải bị giết bằng gươm,

Người ấy sẽ bị giết bằng gươm.

Đây là lòng kiên nhẫn và đức tin của các thánh đồ.

SUY GẪM:

C.1, 2  Khi 144,000 người có danh của Chiên Con và của Đức Chúa Cha viết trên trán (14:1), trên trán của con thú lên từ biển có đóng ấn sự lăng mạ danh của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời giao cho Chúa Jêsus uy quyền cai trị, con rồng đỏ lớn đã cho con thú thứ nhất sức mạnh và ngai và quyền lực của nó để cai trị thế giới này. Dẫu diện mạo của nó (bảy đầu, mười sừng, và mười vương miện) và khả năng của nó giống như của Đấng Christ, con thú là sự nhục mạ đối với Đức Chúa Trời.

C. 3, 4   Khi Chúa Jêsus, Chiên Con bị giết (5:6) và sau đó phục sinh, thì con thú thứ nhất này, kẻ chống nghịch Đấng Christ dường như bị thương gần chết, đã khỏe trở lại và lại sống. Khi người ta thấy Đấng Christ phục sinh và sợ hãi, họ thờ phượng con thú này. Các thế lực gian ác cai trị nhờ con rồng đã được dấy lên suốt trong lịch sử. Công lý chiến thắng một thời gian ngắn, nhưng sự không công chính cai trị thế giới thời gian dài hơn nhiều. Không dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể chiến thắng được cuộc chiến thuộc linh chống lại con thú –  thậm chí là chỉ trong giây lát.

C. 5-8  Trong một giai đoạn bốn mươi hai tháng (11:2), khi Đức Chúa Trời cho phép dân ngoại kiểm soát và giày đạp những người tin và cai trị “mọi sắc dân, mọi ngôn ngữ và mọi dân tộc” (c. 7). Nhưng điều này chỉ là tạm thời, sự chiến thắng bên ngoại vì ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ lại dấy những người tin lên, giống như Chúa Jêsus!

Cầu nguyện  Bởi vì con không có năng lực để chiến thắng Sa-tan và cả thế giới mà nó cai trị, xin hãy giúp con sống dựa vào cánh tay của Chúa. 

Bình Luận:

You may also like