Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Trận Chiến Giữa Hội Thánh Và Sa-tan

Ngày 09 – Trận Chiến Giữa Hội Thánh Và Sa-tan

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 12:1-17

1 Rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời: Một phụ nữ mình được bao phủ bằng mặt trời, chân đứng trên mặt trăng, đầu đội mão miện bằng mười hai ngôi sao. 2 Nàng có thai và kêu la đau đớn, quặn thắt vì sắp sinh. 3 Trên trời cũng xuất hiện một dấu lạ khác: Một con rồng lớn màu đỏ có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu có bảy mão miện. 4 Đuôi kéo theo một phần ba các ngôi sao trên trời và ném xuống đất. Rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh thì ăn nuốt con của nàng. 5 Người phụ nữ sinh một con trai; con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị các dân tộc. Nhưng con nàng được tiếp lên đến Đức Chúa Trời, tận ngai của Ngài. 6 Còn người phụ nữ thì chạy trốn vào hoang mạc; tại đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nàng một chỗ để được nuôi dưỡng trong một nghìn hai trăm sáu mươi ngày.

7 Lúc ấy có một trận chiến xảy ra ở trên trời: Mi-ca-ên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng; con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả. 8 Nhưng chúng không thắng được, và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa. 9 Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Sa-tan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất; các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó. 10 Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng:

“Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng,

Vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta,

Và thẩm quyền Đấng Christ của Ngài đã đến,

Vì kẻ tố cáo anh em chúng ta, ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời, đã bị ném xuống rồi.

11 Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con,

Và nhờ lời làm chứng của họ; Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết.

12 Vì vậy, hỡi các tầng trời, và những người ở trong đó,

Hãy vui mừng đi!

Nhưng khốn thay cho đất và biển,

Vì ma quỷ biết thì giờ của nó không còn bao lâu,

Nên giận hoảng mà xuống với các ngươi.”

13 Khi rồng thấy mình bị ném xuống đất thì đuổi theo người phụ nữ đã sinh con trai. 14 Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong hoang mạc, nơi nàng sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, tránh xa con rắn. 15 Con rắn phun nước từ miệng ra như sông đằng sau người phụ nữ để cuốn nàng đi. 16 Nhưng đất tiếp cứu người phụ nữ bằng cách há miệng ra và nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. 17 Con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jêsus.C. 3-6, 14   Sa-tan cố sức giết hại con trai của người nữ (Đấng Christ), nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, được đưa lên thiên đàng và trao cho Ngài uy quyền cai trị tất cả mọi dân.Vì Đức Chúa Trời đã bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên một cách an toàn nơi đồng vắng và giữ gìn một dân tộc bằng Lời và ma-na của Ngài (Phục truyền luật lệ ký 8:2-4), bây giờ Chúa Jêsus Christ chân thần sẽ bảo vệ Hội thánh của Ngài trong thời kỳ cuối cùng (1,260 ngày, một thì, các thì và nửa thì).

SUY GẪM:

C. 10-12, 15, 16   Sức mạnh, uy quyền của Đấng Christ, và Vương quốc Đức Chúa Trời đã được hoàn tất. Miễn là chúng ta không sợ chết, nhưng bám chắc lấy huyết của Chiên Con và Phúc âm, dẫu rằng Sa-tan bằng mọi cách nỗ lực đánh bại chúng ta, nó cũng không thể cướp đi được sự ngợi khen sự đắc thắng của Đấng Christ ra khỏi môi miệng chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng “sự chịu khổ của Đấng Christ đã xảy ra trước sự chịu khổ của chúng ta”; “cuộc chiến của Chúa diễn ra trước cuộc chiến của chúng ta”, “trận chiến ở trên trời đến trước cuộc chiến trên đất”; “sự đắc thắng của Đấng Christ đến trước sự đắc thắng của chúng ta”. Vì sự đắc thắng của Ngài là sự đắc thắng của chúng ta, khi chúng ta ở trong Đấng Christ.

C. 3  Con rồng đỏ (Sa-tan) đã bắt chước uy quyền của Đức Chúa Trời (bảy cái đầu), quyền tể trị của Đấng Christ (19:12; bảy chiếc vương miện), và sức mạnh của Ngài (mười cái sừng). Sa-tan dối trá mạnh mẽ và là chuyên gia bắt chước, vì thế rất dễ để chúng ta lẫn lộn sự tể trị của Đức Chúa Trời và sự ngự trị của Sa-tan. Do vậy, chúng ta phải phân biệt ai đang hành động –  Đức Chúa Trời hay Sa-tan –  đặc biệt trong bối cảnh nơi có nhiều ân tứ và các phép lạ.

Cầu nguyện Con đang sống bởi đức tin rằng sự đắc thắng của Chúa Jêsus và thiên đàng là của con trên thế giới này ngày nay!

Bình Luận:

You may also like