Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Hai Số Phận

Ngày 12 – Hai Số Phận

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 14:1-13

1 Tôi nhìn xem, kìa, Chiên Con đứng trên núi Si-ôn cùng với một trăm bốn mươi bốn nghìn người có danh Chiên Con và danh Cha của Chiên Con ghi trên trán mình. 2 Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng nhiều dòng nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe giống như tiếng thụ cầm đang dạo bởi các nhạc sĩ. 3 Họ hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và các trưởng lão. Không ai có thể học được bài ca đó, trừ ra một trăm bốn mươi bốn nghìn người đã được cứu chuộc khỏi đất. 4 Những người ấy không bị ô uế với phụ nữ vì họ còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu thì những người nầy theo đó. Họ đã được cứu chuộc từ giữa loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con. 5 Trong miệng họ không tìm thấy sự dối trá nào; họ là những người không tì vết.

6 Rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa bầu trời, có Tin Lành đời đời để công bố cho dân cư trên đất, cho tất cả các nước, các bộ tộc, các thứ tiếng, các dân tộc. 7 Thiên sứ nói lớn rằng: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng tạo dựng trời, đất, biển và các nguồn nước.”

8 Một thiên sứ khác, là vị thứ hai theo sau, nói rằng: “Ba-by-lôn vĩ đại đã sụp đổ, đã sụp đổ rồi! Nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô luân của nó.”

 9 Một thiên sứ khác, là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng rằng: “Nếu người nào thờ lạy con thú cùng hình tượng nó và nhận dấu trên trán hay trên tay mình, 10 thì người ấy sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót vào chén thịnh nộ của Ngài, sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu huỳnh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. 11 Khói sự đau đớn của họ cứ bay lên đời đời. Những người thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày hay đêm đều không được an nghỉ.” 12 Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.

13 Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng: “Hãy viết đi: Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa!” Thánh Linh phán: “Thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ.”

SUY GẪM:

C.1-5   Chỉ những người đi theo sự hướng dẫn của Chiên Con, chàng rể Jêsus và giữ sự thanh sạch với Ngài, có thể hát bài ca mới mà 144,000 hát trước ngôi. Điều đó nghĩa là những người thuộc về Đức Chúa Trời và Chiên Con như những trái đầu mùa có thể hat bài ca mới với tấm lòng được làm mới, chứ không phải nhận dấu của con thú trên trán.

C. 6, 7   Một thiên sứ khác công bố Phúc âm đời đời phải được rao giảng đến mọi nước, mọi dân, mọi ngôn ngư và mọi người. Đấng đó nài xin họ kính sợ Đức Chúa Trời,  để dâng vinh hiển cho Ngài, và thờ phượng Đấng Tạo hóa khi thời giờ phán xét đến. Đây là sự ăn năn. Trước khi chúng ta bị cám dỗ bởi sự thành công tạm thời của Sa-tan và rơi vào sự hủy diệt đời đời, chúng ta phải nghe thấy và vâng phục Phúc âm công bố Đức Chúa Trời Tối cao đời đời.

C. 8   Sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ trút xuống Ba-by-lôn kẻ đã làm đổ huyết những người tin và uống nó như uống rượu. Dẫu thế lực ác xấu xa, lăng mạ Đức Chúa Trời và bắt bớ  Vương quốc Đức Chúa Trời dường như mạnh mẽ và quyền năng, nó sẽ bị hủy phá hoàn toàn. Những người thờ lạy con thú và hình ảnh của nó và nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay họ sẽ bị tra tấn bằng lửa và lửa lưu huỳnh. Bên ngoài, học có vẻ hạnh phúc  vì thành công của mình và ăn mừng bằng cách truyền cho nhau các ân tứ (11:10), nhưng thực sự, họ chưa bao giờ trải nghiệm sự yên nghỉ thực sự thậm chí chỉ trong giây lát.

Cầu nguyện: Là một chi thể của nàng dâu của Đấng Christ, con muốn giữ những mạng lệnh của Chúa, trung tín, và vui hưởng sự yên nghỉ thực sự của Ngài. 

Bình Luận:

You may also like