Bài 35: Sự Tái Sinh

su tai sinh1
Hoithanh.com - Tái sanh là một giáo lý rất quan trọng, do chính Chúa Giêxu đề cập với Nicôđem. Là con cái của Chúa, chúng ta phải hiểu sự Tái sanh, phải kinh nghiệm sự Tái sanh, cũng giải thích được sự Tái sanh cho người khác.

3 Cách Để Áp Dụng Lời Chúa Vào Đời Sống Bạn

"Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn. có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người...

Bài 12: Chúa Giê-Xu Là Đức Chúa Trời

jesus la duc chua troi1

HoiThanh.com - Bài thứ 12 trong loạt bài Giáo lý căn bản của mục sư Đoàn Văn Miêng.

Phaolô tuyên bố : "Tôi biết Đấng tôi tin". Chúng ta cũng phải biết Chúa Giêxu là Ai mà chúng ta tin. Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp nhất, bình đẳng. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, đức con là Đức Chúa Trời, Thánh linh là Đức Chúa Trời.

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Đã Được Ứng Nghiệm Hoặc Được Phán...

1. Đại Mạng Lệnh, và sự ứng nghiệm Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:16-20 Lời tiên tri được viết: Trong thế kỷ đầu...

Hẹn Hò Thánh – Bài 4: Không Mang Chung Ách Với Kẻ Chẳng Tin

Không mang chung ách với kẻ chẳng tin là một trong những nguyên tắc quan trọng và cơ bản nhất trong mối quan hệ...

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Bởi Sự Chịu Khổ...

6. Thi Thiên 22 báo trước cuộc khổ hình của Chúa Giê-xu Địa chỉ lời tiên tri trong Kinh Thánh: Thi Thiên 22:1,7,8,16,17,18 Lời tiên tri được...

Làm Thế Nào Để Tôi Có Thể Giúp Chồng Tôi Yêu Mến Chúa?

Câu hỏi: Chồng của tôi không muốn có bất kì liên hệ gì với Chúa. Tôi cũng như thế khi chúng tôi kết hôn,...

NẾU TIN KHÔNG CÓ LUÂN HỒI THÌ CHÚA CÓ BẤT CÔNG KHÔNG?

Giải Đáp Thắc Mắc: “Nếu tin không có luân hồi thì Chúa có bất công không?” Mục sư Nguyễn Duy Tân Thắc mắc của L.T.: Thưa...

Những Lời Tiên Tri Trong Kinh Thánh Được Ứng Nghiệm Bởi Israel – Phần...

Dưới đây là những lời tiên tri được chọn lọc từ Kinh Thánh liên quan đến sự lưu đày, duy trì và tái lập...

Cầu Nguyện Tin Nhận Chúa Như Thế Nào?

Bằng lời cầu nguyện bạn có thể gặp gỡ Chúa Giê-su hôm nay.  Không có lời cầu nguyện riêng biệt nào, cũng không có...