Ngày 05 – Hãy Nỗ Lực Vào Sự Yên Nghỉ

Hoithanh.com - Rút ra từ những sự dạy dỗ của Thi Thiên 95:7-11, trước giả sách Hê-bơ-rơ khuyên chúng ta đừng bất tuân Đức Chúa Trời, và thách thức chúng ta vâng lời Ngài, bằng đức tin, để chúng ta có thể nỗ lực vào sự yên nghỉ Đức Chúa Trời hứa ban.

Bước Một Bước Đức Tin

Hoa Hue ao depHoiThanh.Com - Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta thêm một bước đức tin nữa.  Tiến sĩ Oswald J. Smith có một đam mê cháy bỏng, khao khát “đưa nhà Vua trở lại qua các công tác truyền giáo thế giới”.  Toàn bộ chứa vụ của Hội Thánh People của ông tại Toronto tập trung vào khải tượng nầy.

Khi Suối Nước Khô Cạn, Hãy Dời Đến Chỗ Tốt Hơn

“Nhưng trong ít lâu, thì khe bị khô, vì trong xứ không có mưa.” (1Các vua 17:7) Theo 1 Các vua,...

Ngày 28 – Hãy Tìm Kiếm Những Điều Ở Trên Trời

Phao-lô dạy cho các tín hữu Hội Thánh về nơi họ thuộc về, và nài xin họ sống bằng lối sống thích hợp với...

Ngày 19 – Công Lý Và Sự Tuân Thủ Thánh Khiết

Phân đoạn ngày hôm nay trước tiên giải quyết vai trò của người làm chứng và quan tòa trong một vụ xét xử, và...

Ngày 29 – Sự Lựa Chọn Của A-Đô-Ni Xê-Đéc

Hoithanh.com - A-đô-ni Xê-đéc, vua Giê-ru-sa-lem cảm thấy bị đe dọa khi ông nghe rằng Ga-ba-ôn đã cầu hòa với Y-sơ-ra-ên. Cho nên ông đã tập trung các nước lân cận và lập thành một liên minh nhằm tấn công Ga-ba-ôn.

10 Ích Lợi Của Lời Chúa Giúp Chúng Ta Sống Phước Hạnh Vui Mừng...

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia...

Tăng Trưởng Thuộc Linh Xảy Ra Nhờ Ân Điển, Không Phải Việc Lành

“Vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi...

Hạt Giống Trên Đường

HoiThanh.Com - Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, một trong những phương pháp giáo huấn của Ngài là dùng dụ ngôn tức là những câu chuyện trong đời sống hằng ngày nhưng có ẩn ý bên trong.

Đánh Bại Cám Dỗ

Có thể đôi lúc bạn cảm thấy rằng sự cám dỗ quá mạnh đối với bạn, nhưng đó là lời dối trá của Satan.  Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài đã không để cho cám dỗ đến với bạn nhiều hơn điều Ngài đã đặt để trong bạn nhằm đối phó với nó.  Ngài sẽ không cho phép bất cứ sự cám dỗ nào đến với bạn mà bạn không thể vượt qua được.  Tuy nhiên, bạn cũng phải làm phần việc của mình bằng cách rèn luyện bốn điều mà Kinh Thánh dạy để đối đầu với cám dỗ.