LỊCH CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019 – CẦU NGUYỆN CHO NHIỀU PHỤ NỮ NHẬN ĐƯỢC...

Lịch cầu nguyện này được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ và được phát hành hàng tháng cho hơn 65.000...

Ngày 19 – Đức Chúa Trời Quở Trách Y-Sơ-Ra-Ên

Do dân sự và các thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên, tất cả đều đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời và vi phạm...

Thiên Sứ Có Thể Xuất Hiện Như Con Người Bình Thường

Hỏi đáp trên The Kansas City Star tuần trước, nhà truyền giáo Billy Graham đã chia sẻ suy nghĩ của ông về sự thần...

Kính Sợ Chúa – Phần 7: Sự Thánh Khiết Nhận Được Và Sự Thánh...

Ê-sai 6: 1-3 "Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những...

Thời Gian Chờ Đợi Giữa Gieo Và Gặt

ch_iHoiThanh.Com - Đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. (Hêbơrơ 6:12)

Ngày 24 – Những Bản Tường Trình Mâu Thuẫn Của Các Thám Tử

Các thủ lĩnh của mười hai bộ tộc đã đi do thám xứ Ca-na-an trong 40 ngày trước khi trở về với dân sự....

Ngày 27 – Sự Thờ Phượng Theo Trật Tự

Phao-lô khích lệ mọi người sử dụng cả các tiếng lạ và nói tiên tri một cách thích hợp và theo một cách có...

Ngày 13: Cầu Nguyện Cho Chồng Bạn Khi Phải Đối Diện Với Sự Thử...

Hãy cầu nguyện cho chồng của bạn bằng trái tim yêu thương của một người vợĐằng sau người đàn ông thành công sống đúng...

Ngày 23 – Môi Thật Thà Và Môi Dối Trá

Những câu châm ngôn ngày hôm nay so sánh vai trò của môi lưỡi của kẻ ác với môi lưỡi của người công chính. Châm...

Ðừng Làm Phiền Tôi

knockingHoiThanh.com - "Không lời nào trong từ vựng của tôi diễn tả được lòng căm ghét sâu sắc hơn là từ can thiệp. Nhưng Cơ Ðốc Giáo đã đặt ngay tại trung tâm chính điều mà hồi đó đối với tôi dường như là Kẻ Can Thiệp siêu việt".