Leaderboard Ad

Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 7497 Persimmon Ave.
Hệ phái: C&MA
Mã bưu điện: 95823
Thành phố: Sacramento
Tỉnh/Bang: CA
Quốc gia: USA
Mục sư: Rev. Nguyen Van Be
Homephone: (916) 691-4478
Hệ phái: C&MA
Ghi chú: Worship: 11:00AMPastor Hua Trung Tin, Assistant PastorDeyoung Hong, Youth PastorMr Van Hung, CTVMV (916) 797-1836