Leaderboard Ad

Hội Thánh Nguyễn Tri Phương

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 314 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: ntphuongght@hcm.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Trần Bá Thành
SĐT văn phòng: 08-3855.5171
Fax: 08-3853.1282
Ghi chú: Phụ tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức  Lê Đình Hiên - 08-3872.6110; 0398-330.074