Home Bài Viết Thấy Chúa

Thấy Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong thời đại đó, ông Gióp là người thánh thiện nhất trên đất. Ông ấy quá công chính đến nỗi Chúa phải khoe với Sa-tan (Gióp 1:8). Tuy nhiên, dù ông Gióp kính thờ Chúa và nhất nhất tuân hành mọi mệnh lệnh của Ngài, ông vẫn chưa thật sự biết rõ Chúa. Những phước hạnh Chúa ban cho ông Gióp cũng không bày tỏ mọi chi tiết về Chúa. Có những đặc tính của Chúa mà phải qua đau thương khốn khó ông mới nhận ra. Chính vì vậy mà Chúa cho phép Sa-tan thử thách ông Gióp qua đau khổ.

Mặc dù lúc ấy ông Gióp mất tất cả những gì ông sở hữu, kể cả bảy đứa con, ông vẫn nhận thấy rằng Chúa vẫn còn ở với mình. Mặc dù ông phải đối đầu với các khó khăn và tai ách nguy khốn vô cùng, ông đã biết rằng Chúa khôn ngoan vô hạn (Gióp 42: 1-4). Khi Gióp phải chịu đựng tính vô cảm của mấy người bạn, ông mới biết rằng chỉ một mình Chúa là Đấng đáng tin cậy tuyệt đối. Ông đã biết nhiều hơn về Chúa qua đau thương của mình. Sau cùng ông xưng nhận rằng, ông có nghe về Chúa, nhưng qua đau khổ, ông mới nhìn thấy Ngài (Gióp 42:5).

Khi bạn đang ở giữa những thử thách, khó khăn, Chúa của bạn sẽ giãi bày đức tính của Ngài cho bạn thấy. Bạn sẽ trải nghiệm sự hiện diện mạnh mẽ và an ủi rõ ràng của Chúa. Như ông Gióp, bạn sẽ thấy rằng Chúa vẫn còn ở với bạn dù rằng mọi người khác đều lìa bỏ bạn. Bạn sẽ thấy rõ Chúa hơn khi được Chúa dắt dẫn qua những thời gian đen tối. Thế rồi bạn sẽ biết Chúa qua những cách mà trước kia bạn chỉ nghe người khác thuật lại.
Theo Cuong Nguyen – tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com  

Bình Luận:

You may also like