Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Chúa Sẽ Đến Theo Lời Hứa

Ngày 05 – Chúa Sẽ Đến Theo Lời Hứa

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Phi-e-rơ 3:1-7

1 Thưa anh em yêu dấu, đây là thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều nhắc nhở để khơi dậy trong anh em một tâm trí chân thực, 2 để khắc ghi những lời tiên báo của các nhà tiên tri thánh cũng như những điều răn của Chúa và Cứu Chúa chúng ta do các sứ đồ truyền lại.

3 Trước hết, anh em phải biết điều nầy: Trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời lẽ giễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. 4 Họ sẽ nói: “Lời hứa về sự quang lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế.” 5 Họ cố ý không biết rằng các tầng trời đã hiện hữu từ rất lâu bởi lời Đức Chúa Trời, trái đất được hình thành từ nước và do nước; 6 cũng bởi nước mà thế giới thời ấy đã bị ngập lụt và bị hủy diệt. 7 Nhưng cũng bởi lời ấy mà trời đất hiện nay đã được dành cho lửa, và được giữ lại cho đến ngày phán xét và hủy diệt những kẻ vô luân.

Suy ngẫm

Qua lời của các tiên tri (trong Cựu Ước) và lời của các sứ đồ (trong Tân Ước), Phi-e-rơ đã nhắc nhở các Cơ Đốc nhân rằng Đấng Christ sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, các giáo sư giả đã giễu cợt lời hứa về sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus. Họ đã tin rằng thế giới bây giờ cũng chỉ như trong quá khứ và sẽ tiếp tục như thế (c.1-4). Nhưng như Đức Chúa Trời đã phán xét những người trong thời Nô-ê bằng trận lụt lớn, thì Ngài sẽ phán xét những kẻ giễu cợt Lời Ngài bằng lửa (c.5-7).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.5-7  Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ bằng Lời Ngài và duy trì sự sáng tạo của Ngài cũng bằng Lời đó. Ngài đã đoán xét thế gian tội lỗi bằng cơn nước lụt trong thời Nô-ê; Ngài sẽ đoán xét thế gian bằng lửa vào Ngày Tận thế. Chúng ta có thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa và Quan Tòa của mọi tạo vật, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4  Kinh Thánh liên tục nói tiên tri về sự Đến Lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta không biết khi nào, nhưng Đức Chúa Jêsus sẽ tới. Vào ngày đó, mọi người sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời vì sự đoán xét. Những kẻ xem thường Đức Chúa Trời và không tin Ngài sẽ nhận sự đoán xét đời đời, và những người tin Đức Chúa Jêsus sẽ được cứu, sẽ sống trong trời mới và đất mới với Đức Chúa Trời mãi mãi.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp con vâng theo và nắm chặt lấy Lời Ngài, là Lời sẽ được ứng nghiệm.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giăng 14-16 

Bình Luận:

You may also like