Home Cho Người Việt Đến Năm 2050

Đến Năm 2050

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hoàn thành cấu trúc ba chiều của protein, tức là xác định các trật tự của acid amino.

Khi nhà sinh học có được bản danh mục về phân tử chuyển giao thông tin, cũng như protein, họ sẽ có khả năng tổng hợp.

Công nghiệp dược phẩm sẽ phát triển mạnh vì người ta có thể nhận dạng các tương tác hóa học trong tế bào và dự đóan chính xác các tác nhân kích thích tế bào.

Hoàn thành bản đồ gene của nhiều sinh vật khác.

Thay đổi phương pháp phòng và chữa bệnh trong y khoa.

Tái hiện chính xác lịch sử phát triển của loài người.

Tái hiện những bước căn bản trong lịch sử tiến hóa của sinh vật.

Dĩ nhiên là có nhiều mục trên đây nếu không phải là mộtnhà khoa học, ta khó mà mường tượng ra hiện tượng liên hệ như thế nào. Tuy nhiên cuối bài viết kể trên, hai tác giả Francis Collins và Karin Jegalian nói rằng:

Sơ đồ tiến hóa sẽ hoàn thiện trong 50 năm, mặc dù hai câu hỏi lớn chưa có ai trả lời đầy đủ được, đó là:

Sinh vật đầu tiên có khả năng tự tái tạo, đã xuất hiện như thế nào

và câu hỏi thứ hai là:

Yếu tố quyết định chuyển vượn thành người là gì?

Các câu hỏi này dù cho 50 năm nữa, là năm mà nhiều độc giả đã không còn và thế hệ trẻ lớn lên đã chưa chắc có trả lời được. Tuy nhiên các câu hỏi đó đã đặt ra ngay từ khi có thuyết tiến hóa, và mặc dù cổ vũ cho thuyết này, người ta vẫn chưa bao giờ trả lời được hai câu hỏi căn bản trên. 

Tại sao môn sinh học tiến bộ như hiện đại mà hai câu hỏi căn bản về sinh vật tự tái tạo và vượn người vẫn chưa thể trả lời dứt khoát được? Một câu nói khác của hai nhà sinh học hàng đầu thế giới là:

Người ta thường lầm tưởng rằng sự đa dạng về chủng tộc trong loài người sẽ được chứng minh bởi sự đa dạng về hệ gene, những nghiên cứu gần đây cho hay là những khác biệt này rất nhỏ, so với những khác biệt khá lớn giữa người và một sinh vật gần người nhất là vượn. Điều này chứng minh loài người xuất hiện như một loài thuần chủng, cách đây không lâu.

Câu nói này cho ta thấy rằng loài người không tiến hóa từ một sinh vật nào, nhưng đã được sáng tạo từ nguyên thủy, và được gọi là người ngay từ ban đầu. Không phải đến năm 2050 người ta mới biết rõ được người từ đâu mà ra, vì mọi người trên mặt đất đều biết rõ người nói riêng và muôn loài vạn vật không tự nhiên mà có được, vì đó là trái với nguyên lý thiên nhiên. Nhà khoa học chỉ còn một bước ngắn nữa để xác nhận, con người được sáng tạo ngay từ ban đầu và không hề tiến hóa từ sinh vật nào cả. Đây là điều mà các khoa học gia dù biết rõ, vẫn bị lôi kéo vào thuyết tiến hóa, vẫn sợ rằng công nhận cuộc sáng tạo vạn vật của Thượng Đế là phản tiến bộ.

Người tin Chúa không đợi đến năm nào mới biết câu trả lời cho những câu hỏi vừa nêu, vì biết rõ rằng Thượng Đế sáng tạo ra loài người và Ngài ban cho quyền quản trị vạn vật. Người tin thuyết tiến hóa đã hạ phẩm giá con người khi nói rằng, con người là từ giống vượn sinh ra. Khoa học đang và sẽ chứng minh mọi sinh vật được tạo ra riêng rẽ và đây là lý luận khôn ngoan nhất của môn sinh học hiện đại.

Trong khi khoa học còn phải chờ không biết bao giờ mới chứng minh được nguồn gốc của sinh vật và loài người, Kinh Thánh đã dạy từ nghìn xưa rằng: Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất, muôn loài vạn vật là do Ngài sáng tạo. Đây là lý do mà loài người đáng phải tôn thờ Thượng Đế và xa lìa những hình thức tôn thờ thần linh và ma quỷ.

Thượng Đế là Đấng sáng tạo, vì vậy phải tôn thờ Ngài là lẽ đương nhiên. Những hình thức và đối tượng tôn thờ nào khác đều là do con người tạo nên và không có giá trị.

Có người còn bảo rằng thờ cúng tổ tiên là tôn giáo của dân tộc. Thật ra thờ cúng tổ tiên là một tập tục mê tín dị đoan. Tổ tiên cũng chỉ là người, với đủ thành phần. Những người này sống trong xã hội như chúng ta ngày nay. Nghĩa là làm đủ mọi việc, kể cả việc phúc đức tốt lành lẫn những việc gian ác, vô luân lý và làm hại đồng loại. Nhưng khi chết đi thì được tôn thờ như thần thánh. Khi họ còn sống chẳng ai kính trọng, thế mà khi chết đi lại tôn thờ. Như vậy là trái ngược và sai lầm. Trái ngược là thờ phụng những người đã chết và sai lầm là vì những người ấy không đáng tôn thờ, họ cũng chỉ là người. Chỉ có khác chăng là họ đã chết, họ không phải thần thánh, và cũng chẳng bao giờ tuyên bố như vậy.

Chúng ta nên tôn thờ Thượng Đế vì chính Ngài tạo nên chúng ta và chỉ tôn thờ một mình Ngài vì tổ tiên cũng là do Chúa sinh thành cả.

Mời bạn hãy tin nhận Chúa, là Đấng chủ tể vạn vật và Chúa của bạn, nếu bạn bằng lòng mở tâm hồn tiếp đón Chúa ngay trong giây phút này.

Theo Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like