Browsing: 2050

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Theo hai tác giả Francis Collins và Karin Jegalian thuộc khoa sinh học thì từ nay đến năm 2050, khoa sinh học của loài người sẽ thực hiện được các việc sau đây: