Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Hãy Tự Rèn Tập Lòng Tin Kính

Ngày 07 – Hãy Tự Rèn Tập Lòng Tin Kính

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 4:1-10

1 Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ, 2 bởi luận điệu đạo đức giả của những kẻ nói dối mà lương tâm đã chai lì. 3 Họ cấm cưới gả, và bắt kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho những ai tin và hiểu biết chân lý nhận lãnh với lòng biết ơn.

4 Vì mọi vật do Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp, không có vật gì đáng loại bỏ, miễn là được tiếp nhận với lòng biết ơn; 5 vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.

6 Nếu con giãi bày những điều nầy cho anh em, thì con sẽ là đầy tớ tốt của Đấng Christ Jêsus, được nuôi dưỡng bằng lời của đức tin và giáo lý chân chính mà con đã tin theo. 7 Hãy tránh xa những chuyện hoang đường phàm tục, chuyện bịa của các bà già, nhưng hãy tự luyện tập lòng tin kính; 8 vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời nầy và cả đời sau nữa. 9 Đó là lời chắc chắn, hoàn toàn đáng tin nhận. 10 Chúng ta khổ nhọc và tranh đấu cho điều nầy, vì chúng ta đã đặt hi vọng nơi Đức Chúa Trời hằng sống, là Cứu Chúa của mọi người, đặc biệt là của những người tin.

Suy ngẫm

C.1-5 Càng có nhiều đầy tớ tốt trong Hội Thánh thì cũng càng có nhiều giáo sư giả chối bỏ đức tin và chạy theo các thần lừa dối. Thậm chí tại thời của Phao-lô, có các giáo sư giả đã dạy dỗ các tà giáo để lừa gạt dân sự và gây ra các nan đề trong Hội Thánh.

C.6-10 Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tránh xa các giáo sư như thế và hãy là một người đầy tớ tốt. Và như một phương pháp để trở thành một người đầy tớ tốt, Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy tự chuẩn bị chính mình bằng lời của đức tin và sự dạy dỗ tốt, và hãy tự rèn tập lòng tin kính.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-7 Những người lãnh đạo tốt của Hội Thánh dạy dỗ bằng Lời và giáo lý chân chính và qua đó họ trở thành những đầy tớ tốt. Chỉ những lãnh đạo kinh nghiệm sự cứu rỗi của Ngôi Lời mới có thể cứu dân sự của Hội Thánh qua Lời Chúa.

C.8-10 Sự cứu rỗi qua Đấng Christ là nguồn gốc của sự tin kính của chúng ta, vì vậy các lãnh đạo cũng như cộng đồng phải tự rèn tập để trở nên giống Đức Chúa Jêsus. Lý do khiến việc rèn tập sự tin kính là rất quan trọng đến như vậy là ở chỗ chúng ta có hy vọng trong mình để sống đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hằng sống có một, chứ không sống đời sống làm đẹp lòng thế gian. Cụ thể, việc rèn tập hiệu quả nhất để sống một đời sống tin kính có Đức Chúa Trời ở trung tâm đời sống của chúng ta, chứ không phải bản thân chúng ta ở trung tâm đời sống của mình sẽ phải là việc suy ngẫm Lời Chúa qua cuốn sách tin kính nhất.

Cầu nguyện: Xin giúp con và xin dạy dỗ con không ngừng suy ngẫm Lời Ngài.

 *Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like