Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Những Phẩm Chất Của Các Chấp Sự Và Sự Màu Nhiệm Của Lòng Tin Kính

Ngày 06 – Những Phẩm Chất Của Các Chấp Sự Và Sự Màu Nhiệm Của Lòng Tin Kính

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 3:8-16

8 Các chấp sự cũng phải nghiêm trang, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, 9 nhưng phải giữ sự mầu nhiệm của đức tin với một lương tâm trong sáng. 10 Họ cũng phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách thì mới được làm chấp sự. 11 Phụ nữ cũng vậy, phải nghiêm trang, không nói xấu, nhưng tiết chế và trung tín trong mọi việc. 12 Các chấp sự phải là người chỉ một chồng một vợ, phải khéo quản trị con cái và gia đình mình. 13 Vì những người thi hành tốt chức chấp sự sẽ đạt được vị trí cao trọng và mạnh dạn trong đức tin nơi Đấng Christ Jêsus.

14 Ta mong sớm đến thăm con, nhưng vẫn viết những điều nầy, 15 để nếu ta có chậm đến thì con cũng biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, rường và cột của chân lý. 16 Phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của lòng tin kính thật quá lớn lao:

Đấng đã được tỏ bày trong thân xác,

Được Thánh Linh tuyên xưng công chính,

Được các thiên sứ ngắm nhìn,

Được rao giảng giữa muôn dân,

Được mọi người tin nhận,

Được cất lên trong vinh quang.

Suy ngẫm

C.8-13 Mặc dù các bổn phận là khác nhau, nhưng các chấp sự phải thỏa mãn được các phẩm chất giống như các giám mục. Vì vậy, Phao-lô nói rằng không phải ai cũng có thể trở thành chấp sự được, vì trước hết họ phải được thử thách và sau đó xét theo các phẩm chất đối với một chấp sự. Chức vụ chấp sự cũng đã được phong cho phụ nữ và những phẩm chất đối với các chấp sự là như nhau cho cả người nam và người nữ.

C.4-16 Lý do khiến các vị trí này có các đòi hỏi nghiêm ngặt như vậy là vì Hội Thánh là trụ của chân lý và là trụ cột của nhà Chúa, và quan trọng nhất, vì đó là một cộng đồng đức tin, giữ nhiệm vụ vinh hiển của việc làm chứng về Đức Chúa Jêsus là Cứu Chúa cho thế gian.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.14-16 Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh làm chứng cho thế gian về sự hiện diện của Ngài và là một nơi thiêng liêng nơi mà chân lý được dạy dỗ. Hơn nữa, Hội Thánh phải được phân rẽ với thế gian đầy tội lỗi, và phụ thuộc vào Đức Chúa Jêsus, Đấng đã tỏ sự công chính của Ngài qua sự đến thế gian này trong ‘xác thịt’ theo ‘Thần Linh Thánh, vâng phục cho đến chết trên thập tự giá, và được công bố là Con Đức Chúa Trời với quyền năng của “sự phục sinh” (tham khảo: Rô-ma 1:1, 2).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8, 11, 12 Các chấp sự phải nghiêm trang, không nói hai lời, và không nghiện rượu và không tham lợi phi nghĩa. Phao-lôđặc biệt nhấn mạnh “lời nói” và “sự nghiêm trang” là các điều kiện để trở thành một chấp sự. Do đó, Phao-lô yêu cầu các chấp sự phải nhất quán trong lời nói và hành động của họ và sống một đời sống thanh khiết cả bên trong lẫn bên ngoài nhà của họ, chứ không phải dựa vào lòng trung thành của họ với Hội Thánh hoặc thành công hoặc lợi ích của họ.

Cầu nguyện: Qua các chấp sự của chúng con là những người thỏa mãn các phẩm chất được ghi trong Kinh Thánh, xin giúp Hội Thánh tin kính và đầy dẫy sự hiện diện của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 7-9

Bình Luận:

You may also like