Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Hãy Cẩn Trọng Với Chính Con Và Sự Dạy Dỗ Của Con

Ngày 08 – Hãy Cẩn Trọng Với Chính Con Và Sự Dạy Dỗ Của Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Ti-mô-thê 4:11-16

11 Đó là những điều con phải khuyên bảo và dạy dỗ. 12 Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. 13 Con hãy chú trọng đến việc đọc Kinh Thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến. 14 Đừng xao lãng ân tứ trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. 15 Hãy thực hành và chú tâm vào những việc nầy, để mọi người thấy sự tiến bộ của con. 16 Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con; phải kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy, thì con và những người nghe con đều được cứu.

Suy ngẫm

C.11-12 Ti-mô-thê còn trẻ nên có thể ông đã gặp nhiều khó khăn trong việc giảng dạy và chỉ đạo những người lớn tuổi hơn ông trong Hội Thánh. Với Ti-mô-thê, trước hết, Phao-lô khuyên ông hãy làm gương trong đời sống của mình, để ông có thể nhận được sự tôn trọng của dân sự. Điều này là vì uy quyền thực sự không đến từ tuổi tác hay vị trí, mà từ một đời sống tin kính.

C.13-16 Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê đọc và nghiên cứu Kinh Thánh và tận hiến bản thân, hết lòng làm nhiệm vụ của một nhà truyền giáo (mục sư). Ti-mô-thê cần điều này để đức tin và nhân cách của ông có thể tăng trưởng, nhưng cũng bởi vì nó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng thuộc linh của Hội Thánh Ê-phê-sô.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đọc Kinh Thánh và giảng dạy theo Lời Chúa; và tập trung vào chức vụ của mình. Khi một lãnh đạo của một Hội Thánh trung tín với Kinh Thánh trong bài giảng của mình, thì cộng đồng sẽ nỗ lực để sống và dâng trình đời sống của họ cho thẩm quyền của Lời Chúa.

C.16 Các lãnh đạo phải cẩn trọng với nhân cách và sự dạy dỗ của họ. Họ phải tập trung không chỉ vào việc dạy dỗ, mà cả vào nhân cách của mình nữa. Đó là khi đời sống của một lãnh đạo và việc giảng dạy của người đó nhất quán để cho dân sự của Hội Thánh sẽ lắng nghe Phúc Âm thực sự của sự cứu rỗi.

Cầu nguyện: Xin giúp các lãnh đạo Hội Thánh của chúng con trở thành các lãnh đạo cẩn trọng với bản thân họ qua thẩm quyền của Lời Chúa.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 13-15 

Bình Luận:

You may also like