Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Tội Thờ Lạy Hình Tượng Của A-Cha Và Sự Đoán Xét Của Đức Chúa Trời

Ngày 17 – Tội Thờ Lạy Hình Tượng Của A-Cha Và Sự Đoán Xét Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 28:1-15

1 Khi lên ngôi vua, A-cha được hai mươi tuổi và cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua không làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va như tổ phụ vua là Đa-vít đã làm, 2 nhưng đi theo đường lối của các vua Y-sơ-ra-ên. Vua đúc tượng cho thần Ba-anh, 3 xông hương trong thung lũng Bên Hi-nôm, và thiêu con cái mình làm tế lễ theo thói tục ghê tởm của các dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi dân Y-sơ-ra-ên. 4 Vua dâng sinh tế và xông hương trên các nơi cao, trên các ngọn đồi, và dưới các cây xanh. 5 Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó vua A-cha vào tay vua A-ram. Quân A-ram đánh bại vua A-cha và bắt rất nhiều người của vua làm tù binh dẫn về Đa-mách. Vua cũng bị phó vào tay vua Y-sơ-ra-ên và bị tổn thất nặng nề. 6 Trong một ngày, Phê-ca, con của Rê-ma-lia, giết một trăm hai mươi nghìn người Giu-đa, tất cả đều là những dũng sĩ, vì chúng đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. 7 Xiếc-ri, một dũng sĩ ở đất Ép-ra-im, giết hoàng tử Ma-a-xê-gia, quan quản lý cung điện A-ri-kham, và quan tể tướng Ên-ca-na. 8 Người Y-sơ-ra-ên bắt trong số anh em mình hai trăm nghìn tù binh, gồm cả đàn bà, con trai, con gái. Họ cũng lấy rất nhiều của cải đem về Sa-ma-ri.

9 Tại đó, có một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va tên là Ô-đết. Ông ra đón đạo quân đang trở về Sa-ma-ri, và nói với họ: “Nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Giu-đa nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi, và các ngươi đã giết chúng trong cơn cuồng nộ ngất trời. 10 Bây giờ, các ngươi lại định bắt các người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi sao? Còn về các ngươi, chẳng phải chính các ngươi cũng đã phạm tội với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sao? 11 Vậy bây giờ, hãy nghe ta mà thả những tù binh mà các ngươi đã bắt từ anh em mình, vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên các ngươi.” 12 Lúc ấy, có một số trong các nhà lãnh đạo của dân Ép-ra-im như A-xa-ria, con của Giô-ha-nan; Bê-rê-kia, con của Mê-si-lê-mốt; Ê-xê-chia, con của Sa-lum; và A-ma-sa, con của Hát-lai, đồng đứng lên chống lại những người vừa đánh trận trở về. 13 Họ nói: “Các ngươi đừng đem những tù binh vào đây, vì làm như thế, các ngươi khiến cho chúng ta mắc tội với Đức Giê-hô-va, và làm cho tội ác chúng ta càng gia tăng. Vì tội lỗi chúng ta thật lớn và cơn thịnh nộ dữ dội đang ở trên Y-sơ-ra-ên.” 14 Vậy quân lính thả các tù binh và bỏ lại chiến lợi phẩm trước mặt các nhà lãnh đạo và toàn thể hội chúng. 15 Những người đã kể tên trên đây liền đứng dậy dẫn các tù binh ra, lấy quần áo trong chiến lợi phẩm mặc cho những người bị trần truồng, mang giày, cho ăn uống, xức dầu cho họ, và cho những người yếu sức được cưỡi lừa, rồi đưa họ về cùng anh em mình đến tận Giê-ri-cô, thành cây chà là. Sau đó, những người ấy trở về Sa-ma-ri.        

Suy ngẫm

C.1-8 A-cha đã trở thành vua sau Giô-tham và làm điều ác dưới mắt Chúa. A-cha làm thần tượng bằng kim loại và phục vụ chúng. Ông thậm chí còn thiêu con cái mình làm tế lễ, một tội đáng ghê tởm, mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Vì thế, Đức Chúa Trời trừng phạt A-cha qua vua Sy-ri và vua Y-sơ-ra-ên.

C.9-15 Y-sơ-ra-ên, nước đã đánh bại Giu-đa, đã mang một số lượng lớn chiến lợi phẩm và người của Giu-đa trở vềY-sơ-ra-ên . Nhưng sau khi nghe cảnh báo từ Ô-đết, tiên tri của Đức Chúa Trời, họ đã thả tự do cho các tù nhân và gửi họ trở lại Giu-đa.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3 Đức Chúa Trời ghét tội thờ thần tượng. Đức Chúa Trời ghét A-cha vì ông đã theo các vua của Y-sơ-ra-ên và phục vụ Ba-anh, thiêu con cái mình, và xông hương trên các nơi cao khắp Giu-đa. Lý do khiến tội thờ cúng thần tượng chọc giậnĐức Chúa Trời là những kẻ thờ lạy thần tượng đã thay thế Đức Chúa Trời bằng các đồ vật. Những điều mà bạn quý trọng hơn Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn là gì? Chúng là những thần tượng của bạn. Hãy quăng xa tất cả các thần tượng của bạn để bạn không từ bỏ Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 A-cha được cho là một trong những vị vua độc ác nhất trong lịch sử của Giu-đa. Bạn nghĩ trong tương lai người ta sẽ phán xét các hành động của chúng ta như thế nào?

Cầu nguyện: Xin giúp con quăng xa tất cả những điều mà Ngài ghét trong đời sống của con và xin giúp con thấy lòng nhân từ của Ngài, dù ở giữa hình phạt của Ngài.

Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 1-3

Bình Luận:

You may also like