Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Các Con Thuộc Về Ta

Ngày 30 – Các Con Thuộc Về Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 43:1-13

1 Bây giờ Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp! Đấng đã dựng nên con, hỡi Y-sơ-ra-ên! Đấng đã tạo thành con, phán: “Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta. 2 Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.

3 Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa của con. Ta ban Ai Cập làm giá chuộc con, Cút và Sê-ba để thay thế con.4 Vì Ta xem con là quý báu và đáng chuộng. Chính Ta đã yêu con, nên Ta sẽ ban người thế con, và ban các dân tộc thay mạng sống con. 5 Đừng sợ, vì Ta ở với con, Ta sẽ đem dòng dõi con đến từ phương đông,

Và quy tụ con từ phương tây. 6 Ta sẽ bảo phương bắc rằng: ‘Hãy buông tha!’ Và bảo phương nam rằng: ‘Đừng cầm giữ lại!’ Hãy đem các con trai Ta về từ nơi xa xăm, đem các con gái Ta về từ nơi tận cùng cõi đất; 7 Tức là tất cả những người được gọi bằng danh Ta, Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta,

Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” 8 Hãy đem dân nầy ra, là dân có mắt mà mù, là dân có tai mà điếc! 9 Tất cả các nước hãy tập hợp lại với nhau, các dân hãy quy tụ lại. Ai trong họ có thể rao truyền điều nầy, và nói cho chúng ta biết những điều từ trước? Họ hãy đem nhân chứng ra để chứng minh họ là đúng, và cho người ta nghe mà nói rằng: “Ấy là thật!”10 Đức Giê-hô-va phán: “Các con là nhân chứng của Ta, và là đầy tớ Ta đã chọn, để các con được biết và tin Ta, và hiểu rằng Ta là Đấng ấy. Chẳng có thần nào được tạo thành trước Ta, và cũng chẳng có thần nào sau Ta nữa. 11 Ta, chính Ta là Đức Giê-hô-va, ngoài Ta, không có Cứu Chúa nào khác. 12 Chính Ta đã rao truyền, đã cứu rỗi và đã chỉ bảo, chẳng có thần lạ nào giữa các con.” Đức Giê-hô-va phán: “Các con là nhân chứng của Ta, và Ta là Đức Chúa Trời.

13 Phải, từ thuở xa xưa Ta là Đức Chúa Trời; Chẳng ai có thể thoát khỏi tay Ta. Khi Ta hành động, ai có thể ngăn cản Ta được?”

 

Suy ngẫm:

C.1-4 Đức Chúa Trời đã tạo nên Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên) và có trách nhiệm với họ đến cuối cùng. Vì thế khi Đức Chúa Trời trừng phạt Y-sơ-ra-ên, thì không phải là để bỏ họ, mà để phục hồi họ. Vì họ, Đức Chúa Trời tìm kiếm sự Chuộc Tội và đây là sự bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mà Ngài có thể bỏ đi hết mọi sự vì dân Ngài.

C.5-7 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không dừng lại ở sự chuộc tội của Y-sơ-ra-ên, nhưng kêu gọi và mở rộng sự cứu rỗi của Ngài ra đối với hết thảy dân Ngài, mà Ngài đã rải khắp thế giới.

C.8-13 Cuối cùng thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu và phục hồi Y-sơ-ra-ên, làm những chứng nhân để làm chứng rằng Đức Chúa Trời là thật và có một và là Đấng Cứu Rỗi (c.8-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Trước đây chúng ta bị mù và điếc thuộc linh, nhưng chúng ta được cứu nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta trở thành những chứng nhân cho Ngài và được chọn làm những đầy tớ của Ngài. Bạn có sống một đời sống như là những lời chứng là thuộc về Đức Chúa Trời không?

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, cảm tạ Ngài vì cứu một tội nhân như con và vì luôn ở với con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 13-15 

Bình Luận:

You may also like