Browsing: các con

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Những người mà Chúa Jêsus đã phục vụ bằng cách rửa chân, là những người đã dự phần vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời; họ cũng phải thực hành tình yêu thương thật qua việc phục vụ những người khác, đúng như Chúa Jêsus đã làm.