Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Hãy An Ủi Dân Ta

Ngày 25 – Hãy An Ủi Dân Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 40:1-11

1 Đức Chúa Trời của các ngươi phán: “Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta. 2 Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem,và rao rằng cuộc chiến của nó đã kết thúc, tội lỗi nó đã được tha; Nó đã chịu gấp đôi từ tay Đức Giê-hô-va về mọi tội lỗi của mình.”

3 Có tiếng kêu lên trong hoang mạc: “Hãy mở một con đường cho Đức Giê-hô-va; Hãy dọn thẳng đường cái trong đồng hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!

4 Mọi thung lũng sẽ được nâng lên, mọi núi đồi sẽ bị hạ xuống; Các nơi gập ghềnh sẽ được làm cho phẳng, các chỗ gồ ghề sẽ trở nên đồng bằng.

5 Bấy giờ, vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ hiển hiện, và mọi người đều sẽ xem thấy, vì chính Đức Giê-hô-va đã phán vậy.”

6 Có tiếng nói: “Hãy kêu lên!” và có tiếng đáp: “Tôi phải kêu thế nào?” “Loài người giống như cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như cỏ hoa đồng nội. 7 Cỏ khô, hoa rụng,Vì hơi thở của Đức Giê-hô-va thổi qua. Thật vậy, loài người chỉ là cỏ:

8 Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời!”

9 Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng:

“Đây là Đức Chúa Trời của các ngươi!” 10 Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ đến trong quyền năng, Ngài dùng cánh tay Ngài mà cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở với Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài.11 Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; Tập họp các chiên con trong cánh tay mình và ẵm chúng vào lòng; Nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú.

Suy ngẫm:

C.1-2 Dù Ê-sai đã cảnh báo cho dân Y-sơ-ra-ên về sự đoán xét, sẽ theo như cách sống bại hoại và đầy tội lỗi của họ, giờ đây, ông đang truyền một sứ điệp an ủi dân Y-sơ-ra-ên, liên quan đến nỗi đau và sự tuyệt vọng mà họ sẽ đối mặt sau sự đoán xét của Đức Chúa Trời.

C.3-8 Có thể Đức Chúa Trời trừng phạt dân Ngài, nhưng Ngài không bỏ họ; và đến lúc đó, Ngài sẽ can thiệp và phục hồi họ. Cho nên, dù khi họ bị bắt sang Ba-by-lôn như những tù nhân, thì họ không được bỏ đức tin của họ, mà đúng ra, họ phải nắm lấy lời hứa của sự an ủi (lời tiên tri) và chờ đợi sự đến của Đức Chúa Trời.

C.9-11 Đức Chúa Trời sẽ đến như một chiến binh, cứu dân Ngài khỏi tay kẻ thù và như một người chăn chiên, chăm sóc dân Ngài một cách tử tế.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các Cơ-đốc nhân phải dọn đường bằng phẳng cho sự đến của Đức Chúa Trời. Có những trở ngại nào đang ngăn cản lối đi trong đời sống của bạn không?

Cầu nguyện: Xin hãy để con phụ thuộc vào Lời của Đức Chúa Trời, là lời sống đời đời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 38-42

Bình Luận:

You may also like