Browsing: hãy an ủi

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Chương 1 đến 39 của Ê-sai ghi lại lời tiên tri về sự đoán xét và sự kết tội của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên, trong khi các chương từ 40- 46 ghi lại sự an ủi của Đức Chúa Trời và hy vọng cho Y-sơ-ra-ên.