Home Văn Phẩm Hứa Ngôn…Chúa Thăng Thiên

Hứa Ngôn…Chúa Thăng Thiên

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Chúa sống lại rồi, Chúa thăng thiên

Ngồi bên Thiên Phụ, Chúa uy quyền

Dưới đất trên Trời thảy quỳ xuống *3

Tôn vinh danh Chúa, Chúa quyền oai

 

Chúa sống lại rồi, Chúa thăng thiên

Ngày mai trở lại, Chúa dạy truyền *4

Ra đi khắp chốn, tuyên ngôn cứu..

Hướng kẻ quay về, hưởng nước Cha

 

Chúa sống lại rồi, Chúa thăng thiên

Cầu thay môn đệ, Chúa ban quyền

Các ngươi giày đạp.. rắn..quỷ kiên *5

Bò cạp dưới chân, Chúa lệnh truyền

 

Chúa sống lại rồi, Chúa thăng thiên

Thánh Linh xuống thế, đem yên bình..*6

Các ngươi không thể mồ côi nữa..

Hãy sống tin yêu..tin Chúa mình

 

Chúa sống lại rồi, Chúa thăng thiên

Nhưng Thần Linh Chúa ở mọi miền..

Ủi an dẫn dắt đời vui vẻ..!

Ở tận lòng con..phước mãn viên

 

*1- Công vụ 1:11   *2- Công vụ 1:14  *3- Phi líp 2:10-11

*4- Ma thi ơ28:19-20  *5- Lu ca 10:19  *6- Giăng 14:16-18

 

XUÂN HỒ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like