Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Con Sẽ Thấy Sự Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

Ngày 05 – Con Sẽ Thấy Sự Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 11:28-44

 28 Nói xong, Ma-thê đi về, gọi riêng em gái là Ma-ri và nói: “Thầy đã ở đây rồi, và cho gọi em đó.” 29 Khi nghe điều nầy, Ma-ri vội vàng đứng dậy đến gặp Ngài. 30 Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus chưa vào làng mà vẫn còn đứng tại nơi Ma-thê đã đón Ngài. 31 Khi những người Do Thái đang ở trong nhà với Ma-ri, để an ủi cô, thấy cô vội vàng đứng dậy đi ra thì đi theo, vì nghĩ rằng cô đi đến mộ để khóc. 32 Khi đến chỗ Đức Chúa Jêsus, vừa thấy Ngài thì Ma-ri phủ phục dưới chân Ngài và nói: “Thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con không chết.” 33 Đức Chúa Jêsus thấy Ma-ri khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, thì trong lòng bồi hồi, xúc động và hỏi: “Các con đã chôn anh ấy ở đâu?” 34 Họ đáp: “Thưa Chúa, xin hãy đến xem.” 35 Đức Chúa Jêsus khóc. 36 Vì vậy, những người Do Thái nói: “Xem kìa, ông ấy yêu thương La-xa-rơ biết chừng nào!” 37 Nhưng vài người trong số họ nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù, lại không thể làm cho người nầy khỏi chết sao?” 38 Đức Chúa Jêsus lại xúc động hơn nữa, liền đi đến phần mộ. Đó là một cái hang có một tảng đá chận lại. 39 Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy dời tảng đá đi.” Ma-thê, em gái của người quá cố, thưa rằng: “Thưa Chúa, đã có mùi, vì anh ấy nằm ở đây đã bốn ngày rồi.” 40 Đức Chúa Jêsus lại bảo: “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” 41 Vậy, họ dời tảng đá đi. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên và nói: “Thưa Cha, Con tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời Con. 42 Con biết Cha luôn nhậm lời Con, nhưng Con nói điều nầy vì những người đang đứng quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con đến.” 43 Nói xong, Ngài kêu lớn: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” 44 Người chết đi ra, chân tay buộc vải liệm, mặt phủ một tấm khăn. Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy mở cho anh ấy, và để anh ấy đi.”

Suy ngẫm

C.38 Xúc động hơn nữa, là cảm thấy điều gì đó một cách sâu sắc và nặng nề. Chúa Jêsus đã xúc động với sự đau buồn vô cùng trước cái chết của La-xa-rơ. Sự đau buồn của Ngài được trộn lẫn với sự tức giận về tai họa của sự chết và với một ý nghĩa sâu xa của sự kính sợ quyền năng của Đức Chúa Trời đang sắp tuôn đổ qua Ngài để chiến thắng sự chết.

C.44 Đáng chú ý, Giăng không ghi lại phản ứng của La-xa-rơ hay bất kỳ kết quả nào của việc sống lại của anh ấy (Lu-ca 8:55-56), trừ ra sự kiện là “nhiều người Do Thái…tin Ngài” (Chúa Jêsus) như là kết quả của việc nhìn thấy phép lạ (Giăng 11:45, cũng xem 12:9-11). Sự tập trung của Giăng là chỉ vào một mình Chúa Jêsus chứ không phải La-xa-rơ.

C.37-44 Những giọt nước mắt của Chúa Jêsus chứng tỏ rằng sự thương cảm của Ngài trên những người đang đau buồn và ngoài ra, sự đau buồn này còn vì những người thiếu đức tin. Thay vì  vào trong nhà, Chúa Jêsus đã đi thẳng đến mộ của La-xa-rơ và bảo dời tảng đá này đi. Nhưng Ma-thê do dự nói rằng đã có mùi khủng khiếp vì La-xa-rơ đã chết được bốn ngày rồi. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã khiến cái xác thối rữa của La-xa-rơ sống lại trước rất nhiều người. Qua phép lạ này, Chúa Jêsus tỏ ra rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời,  Đấng Cai Trị (Chúa) sự sống và sự chết.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Từ tiếng gọi to của Chúa Jêsus: “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” có cảm giác như tiếng kêu của Chúa là “Ta sẽ chết trên thập tự giá để các con được sống đời đời”. Hãy suy ngẫm về ân điển này đã giải phóng bạn khỏi tội lỗi và sự chết và hãy lớn tiếng ngợi khen Chúa.

Cầu nguyện: Cảm tạ Ngài vì cứu con khỏi sự tối tăm và khiến con là một trong những dân sự Ngài trong Vương Quốc của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-suê 22-24

Bình Luận:

You may also like