Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Khi Nền Tảng Của Người Công Bình Bị Hủy Hoại

Ngày 11 – Khi Nền Tảng Của Người Công Bình Bị Hủy Hoại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 11:1-7

1 Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va.

Sao các người dám khuyên tôi:

“Hãy trốn nhanh đi, như chim bay về núi?

2 Vì kìa kẻ ác giương cung,

Tra mũi tên vào dây,

Để từ trong bóng tối bắn vào người có lòng ngay thẳng.

3 Nếu các nền tảng bị phá đổ,

Người công chính sẽ làm sao?”

4 Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài;

Ngôi Ngài ở trên trời.

Mắt Ngài nhìn xem,

Mí mắt Ngài dò xét con cái loài người.

5 Đức Giê-hô-va dò xét người công chính lẫn kẻ gian ác,

Và lòng Ngài ghét kẻ ưa thích bạo lực.

6 Ngài sẽ trút mưa tai họa trên kẻ ác:

Lửa hừng, diêm sinh và gió nóng

Sẽ là chén dành riêng cho chúng.

7 Vì Đức Giê-hô-va là công chính,

Ngài yêu công lý;

Người chính trực sẽ được thấy mặt Ngài.

SUY NGẪM

C.1-3 Sự khủng hoảng được mô tả. Bài Thi thiên trước tiên tường thuật lại sự khủng hoảng. Những kẻ ác đe dọa giết những người ngay lành (c.2), và phản ứng rõ ràng của họ là chạy trốn như con chim (c.1).

C.4-7 Chúa công bình ban cho chúng ta sự tin cậy. Phần thứ hai của bài ca bày tỏ câu trả lời cho câu hỏi của tác giả. Như vậy, bài ca nhìn xa hơn mối hiểm nguy trước mắt, nhìn lên Đức Chúa Trời, Đấng cách đó tể trị muôn loài để minh chứng sự công bình của Ngài và tình yêu thương của Ngài dành cho những người công bình (nghĩa là, cho những người giữ giao ước của Ngài).

C.1-7 Đa-vít viết Thi thiên này, khi vua Sau-lơ đeo đuổi việc truy bắt ông và cố giết chết ông. Những người bạn của Đa-vít khuyên ông chạy trốn đến một dân tộc ngoại bang bởi vì ông không thể làm gì được khi phải đối diện với mối nguy hiểm bị vua Sau-lơ sát hại. Nhưng Đa-vít đã từ chối lời khuyên của họ và chạy đến với Đức Chúa Trời (c.1-3). Bằng cách này, Đa-vít không tập trung vào tình thế ông phải đối diện, nhưng đến với Đức Chúa Trời, Đấng ở trên ngôi và đang điều khiển muôn vật. Ông tin rằng Đức Chúa Trời đứng về phía những người công bình và Ngài chiếu mặt Ngài cho những người có tấm lòng trung thực (chân thật) (c.4-7).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời ngự trên ngôi trên thiên đàng và tể trị trên muôn vật. Đức Chúa Trời biết  tất cả mọi việc và có thể làm bất cứ điều gì. Vì thế, cách tốt nhất để giải quyết bất cứ nan đề nào là đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Chúng ta cũng phải tin cậy vào Đức Chúa Trời công bình và hành động một cách trung thực và đúng đắn. Hãy ngửa trông lên Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Hãy chân thật trước Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy cho con sức mạnh để kiên trì và lòng dũng cảm để không trốn chạy.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like