Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Danh Cao Quý Nhất Của Chúa

Ngày 09 – Danh Cao Quý Nhất Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 9:1-20

1 Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. 2 Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; Con sẽ ca tụng danh của Ngài. 3 Khi Chúa xuất hiện, kẻ thù của con lùi bước, chúng vấp ngã và bị hủy diệt. 4 Vì Chúa bênh vực quyền lợi chính đáng của con; Chúa ngồi trên ngai mà phán xét công minh. 5 Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, vĩnh viễn xóa sạch tên của chúng. 6 Các kẻ thù đã bị hủy diệt đời đời; Chúa phá đổ các thành của chúng; Ký ức về chúng cũng tiêu mất rồi.7 Nhưng Đức Giê-hô-va cai trị đời đời; Ngài thiết lập ngôi mình để phán xét. 8 Ngài sẽ phán xét thế gian theo sự công chính, lấy lẽ công bằng mà xét xử các dân.

9 Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho người bị áp bức, là chốn nương thân trong lúc gian truân. 10 Lạy Đức Giê-hô-va, những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. 11 Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va là Đấng ngự tại Si-ôn! Hãy loan báo công việc Ngài giữa các dân. 12 Vì Đấng báo thù huyết nhớ đến kẻ khốn cùng; Ngài không quên tiếng kêu cứu của họ.13 Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con! Xin đoái xem nỗi đau khổ do kẻ thù con gây nên; Ngài là Đấng đem con lên khỏi cổng sự chết, 14 Để con thuật lại mọi lời ca ngợi Chúa; Tại cổng thành Con Gái Si-ôn, con vui mừng về sự giải cứu của Ngài. 15 Các dân đã sa xuống hố mà chúng đã đào; chân của chúng mắc vào lưới mà chúng đã giăng. 16 Đức Giê-hô-va tự bày tỏ chính Ngài qua công lý; Kẻ ác bị mắc bẫy do chính tay chúng đã gài. (Hi-gai-ôn. Sê-la) 17 Kẻ ác phải đi vào âm phủ, tất cả các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.

18 Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, Và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi.

19 Lạy Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy! Đừng để người phàm thắng thế; Nguyện các nước bị phán xét trước mặt Ngài.

20 Lạy Đức Giê-hô-va, xin khiến chúng sợ hãi. Nguyện các dân biết rằng họ chỉ là người phàm. (Sê-la)

SUY NGẪM

C.7-10 Sự cai trị công bằng của Chúa là sự an ninh của dân Ngài. Người hát ăn mừng sự an ninh của sự tể trị công bình của Đức Chúa Trời. Nói về ngai của Đức Chúa Trời (c.7) là nhớ về quyền năng kỳ lạ của Ngài, nói về sự công bằng, về sự công bình, và sự ngay thật (c.7-8) là nhớ về những kết thúc tốt đẹp và thánh khiết, mà Đức Chúa Trời cầm giữ quyền năng, hoặc sự bảo vệ những người biết danh của Ngài (c.10) và đạt được mục đích của Ngài trong việc mang ánh sáng đến thế giới bị bao phủ bởi đêm tối. C.9:1-2 Ý định của những người thờ phượng là tạ ơn. Bài Thi thiên mở đầu với mong ước của tác giả tạ ơn Đức Chúa Trời vì những công việc tuyệt vời của Ngài.

C.3-6 Những kẻ thù nghịch đã bị sa ngã. Bài Thi thiên bắt đầu thuật lại những công việc tuyệt vời khi xem xét một chiến dịch thành công trong việc bảo vệ những con người của Đức Chúa Trời và vị vua của họ khỏi âm mưu độc ác của các thế lực dân ngoại.

C.1-6 Đa-vít biết rằng tất cả những sự chiến thắng ông có được trong chiến trận là nhờ Đức Chúa Trời, và vì thế, với tất cả tấm lòng ông ngợi khen Đức Chúa Trời và dâng sự vinh hiển cho Ngài. Điều này có nghĩa là những chiến thắng của Đa-vít không phải là chỉ có tính cá nhân, như cũng là vì Đức Chúa Trời. Qua những chiến thắng của Đa-vít, Đức Chúa Trời phán xét tất cả các kẻ thù nghịch của ông và trừng phạt những kẻ ác.

C.7-10 Đức Chúa Trời là Vị Vua (Đấng phán xét) công bằng, Đấng tể trị và phán xét tất cả nhân loại. Vì vậy, Đức Chúa Trời trở thành nơi nương náu cho những người bị áp bức và bảo vệ tất cả những người bị khốn khó và bị đối xử bất công. Tất cả những người tin cậy và đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời sẽ nhận được sự bảo vệ của Ngài, giành được thắng lợi, và ngợi khen Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Nếu chúng ta muốn bảo vệ và giúp đỡ ai đó, thì chúng ta cần sức mạnh và sự công bình. Đức Chúa Trời là Đấng mạnh mẽ nhất và công bình nhất. Đó là lí do tại sao Ngài giúp đỡ và bảo vệ những người bị áp bức và phải trải qua những khốn khó.

Cầu nguyện: Con hy vọng công lý và sự công bình của Đức Chúa Trời sẽ tuôn chảy trong xã hội của chúng con như một dòng sông.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Dân Số Ký 11-14

Bình Luận:

You may also like