Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đời Sống Của Người Nữ Đã Gặp Gỡ Chúa Jêsus

Ngày 10 – Đời Sống Của Người Nữ Đã Gặp Gỡ Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 4:27-42

27 Lúc ấy, các môn đồ đến. Họ kinh ngạc khi thấy Ngài nói chuyện với một phụ nữ; nhưng không một ai hỏi: “Thầy cần gì?” hay là: “Sao Thầy nói chuyện với phụ nữ nầy?” 28 Người phụ nữ bỏ vò nước của mình lại và đi vào thành, nói với mọi người rằng: 29 “Hãy đến xem một người đã nói đúng hết tất cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Đấng Christ sao?” 30 Họ ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Jêsus.

31 Trong lúc đó, các môn đồ nài nỉ Ngài: “Thưa Thầy, xin hãy ăn.” 32 Nhưng Ngài đáp: “Ta có lương thực để ăn mà các con không biết.” 33 Vì vậy, các môn đồ nói với nhau: “Có ai đã đem gì cho Ngài ăn chăng?” 34 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài. 35 Chẳng phải các con nói: ‘Còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt sao?’ Nhưng Ta nói với các con: ‘Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. 36 Người gặt nhận tiền công và thu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, để cả người gieo lẫn người gặt đều vui mừng.’ 37 Ở chỗ nầy, câu nói: ‘Người nầy gieo, kẻ kia gặt,’ là rất đúng. 38 Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc. Những người khác đã làm khó nhọc, còn các con thì vào chia sẻ công khó của họ.” 39 Nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì người phụ nữ đã làm chứng rằng: “Ngài đã nói ra hết mọi điều tôi đã làm.” 40 Vì vậy, khi đến với Ngài, những người Sa-ma-ri xin Ngài ở lại với họ, và Ngài đã ở lại đó hai ngày. 41 Qua lời của Ngài, số người tin càng đông hơn nữa. 42 Họ nói với người phụ nữ rằng: “Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chính chúng tôi đã nghe, và biết rằng Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.”

SUY GẪM

C.35 Trong thế giới vật chất, cần có một khoảng thời gian giữa gieo trồng và mùa thu hoạch. Tuy nhiên, trong thế giới tâm linh, Chúa Jêsus đã đến để báo hiệu vụ thu hoạch vào thời kỳ cuối cùng, trong đó mùa gieo và mùa gặt, nghịch lý thay, lại trùng khớp nhau; do đó, “mùa vụ” của các tín hữu hiện đang được thu gom vào vương quốc Đức Chúa Trời. Có thể ở đây ngụ ý trực tiếp về những người Sa-ma-ri đang được tiếp cận là những người sắp tin vào Chúa Jêsus (xem các câu 39-42).

C.37-38 Những người khác đã làm việc vất vả là Chúa Jêsus và những người tiền nhiệm của mình, đặc biệt là Giăng Báp-tít và những người theo ông, nhưng theo nghĩa rộng hơn là tất cả những trước giả và tiên tri Cựu Ước. Những người theo Chúa Jêsus sẽ hưởng kết quả từ công việc của họ và sẽ kết quả vào mùa thu hoạch.

C.27-38 Khi Chúa Jêsus đang nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri thì các môn đồ quay lại mang theo đồ ăn cho Ngài. Nhưng Chúa Jêsus bảo họ đồ ăn của Ngài là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời. Ngài cũng bảo họ đã đến mùa gặt, nghĩa là đó là thời điểm để mọi người đến với Chúa Jêsus. Chúa Jêsus ban sự vui mừng cho những người gieo giống Phúc Âm qua việc truyền bá Phúc Âm cũng bằng như những người gặt nó. Các môn đồ được sai đến để thu hoạch vụ mùa, dù họ không trồng, và trái mà họ thu hoạch sẽ mang đến niềm vui cho mọi người. Nhiều thế hệ tiền bối đã gieo giống Phúc Âm trước chúng ta. Chúng ta không được lười biếng thu hoạch vụ mùa chín vàng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus đã thực hiện các công việc của Đức Chúa Trời qua những người yếu đuối và ngu dại giống như người phụ nữ Sa-ma-ri. Dù tôi nhỏ bé và yếu đuối thì Chúa Jêsus vẫn thực hiện các công việc của Đức Chúa Trời qua tôi.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống một đời sống nhận biết ý muốn Ngài như là đồ ăn duy trì sự sống của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Sáng Thế Ký 31-33

Bình Luận:

You may also like