Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Chiến Thắng Vinh Quang Với Bài Ca Mới

Ngày 30 – Chiến Thắng Vinh Quang Với Bài Ca Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 149:1-9

1 Ha-lê-lu-gia!

Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới!

Hãy ca ngợi Ngài trong hội các thánh Ngài.

2 Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Đấng đã dựng nên mình;

Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình.

3 Nguyện họ nhảy múa mà ca ngợi danh Ngài,

Dùng trống cơm và đàn hạc mà hòa tấu dâng lên Ngài!

4 Vì Đức Giê-hô-va hài lòng về con dân Ngài;

Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường.

5 Nguyện các thánh đồ Ngài vui mừng trong vinh quang,

Hãy hát mừng khi bệnh trên giường mình!

6 Hãy đặt lời ca ngợi Đức Chúa Trời trong miệng họ,

Thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ

7 Để báo thù các nước,

Trừng phạt các dân,

8 Để trói các vua của chúng bằng xiềng

Và đóng gông bằng sắt các quý tộc của chúng.

9 Để thi hành sự phán xét đã được ghi.

Đó là vinh quang của các thánh đồ!

Ha-lê-lu-gia!

SUY GẪM:

C. 2, 3   Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên chúng ta; Ngài là Vua của chúng ta. Cũng chính Chúa, Đấng đã giải phóng cho Y-sơ-ra-ên qua sự kiện lịch sử Xuất Ai-cập, sẽ cung cấp sự cứu chuộc hôm nay và sẽ ban sự cứu chuộc trong tương lai. Bạn có vui múa hát, bởi vì Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên bạn tể trị trên đời sống của bạn và yêu thương bạn, và đã cứu chuộc bạn một cách diệu kỳ hay không?

C. 4   Đức Chúa Trời vui mừng trong dân sự của Ngài và ban cho sự vinh hiển sự chiến thắng của Ngài cho những người khiêm nhường trông cậy nơi Ngài. Đây là bài học sống Y-sơ-ra-ên học được khi Đức Chúa Trời cứu dân Ngài ra khỏi sự nguy hiểm. Dẫu rằng chúng ta không thể hiểu được tại sao Đức Chúa Trời cho phép những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể có chiến thắng vinh quang của Đấng Christ khi chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời và tìm kiếm ý muốn Ngài cho đến cùng.

C. 6-9  Tác giả Thi thiên mời gọi các thánh đồ đến cuộc chiến thánh khiết. Đây không phải cuộc chiến bởi cảm xúc cá nhân, nhưng là sự thực thi sự phán xét được viết ra của Đức Chúa Trời. Đây là một vinh dự để các thánh đồ vâng lời. Ngay bây giờ tôi có gươm Lời Đức Chúa Trời và tôi có những kẻ thù thuộc linh trước tôi mà tôi phải vượt qua. Chúng ta hãy thực hiện cuộc chiến thánh khiết bằng cách vâng theo Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày và hát một bài ca chiến thắng mới năm nay!

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con đi theo Đức Chúa Trời, là Vua để vượt qua kẻ thù thuộc linh hôm nay. 

Bình Luận:

You may also like